សិក្ខាសាលា «គន្លឹះកសាងខ្លួនជាយុវជនឆ្នើមស.វ ទី21»

នេះជាលើកទី2 ហើយ ដែល សិក្ខាសាលា «គន្លឹះកសាងខ្លួនជាយុវជនឆ្នើមស.វ ទី21» ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមយុវជនស្មត្រ័ចិត្ត ដើម្បីការអភិវឌ្ឍសង្គម ហៅកាត់ថា YVSD។ សិក្ខាសាលានេះនឹងប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ងៃទី 25ខែមិថុនា ឆ្នាំ2017 វេលាម៉ោង 7:30am-12pm នៅមជ្ឍមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការ កម្ពុជា-ជប៉ុន (CJCC)។

សិក្ខាសាលា «គន្លឹះកសាងខ្លួនជាយុវជនឆ្នើមស.វ ទី21» ជាវេទិការមួយរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណង បង្ហាញនូវយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការកំណត់គោលដៅជីវិត ការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅ ដែលនាំឲ្យទទួលលទ្ធផលល្អការចាប់ឱកាសទាំងការសិក្សា និងការងារឱ្យសមស្របនឹងសមត្ថភាពដែលខ្លួនមាន និងប្រសិទ្ធភាពនៃការទទួលបានព័ត៌មានពីមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងៗ។

គួរបញ្ជាក់ផងដែលថា ក្រុមយុវជនស្មត្រ័ចិត្តដើម្បីការអភិវឌ្ឍសង្គម ជាបណ្តាញយុវជន និងនិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗគ្នា ដែលមានឆន្ទៈរួមគ្នាបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមនេះឡើងនៅឆ្នាំ2014។ ក្នុងគោលបំណងចង់ឃើញប្រជាជនខ្មែរពិសេសយុវជនមានសមត្ថភាពទទួលបានការអប់រំដើម្បីសង្គមមួយដែលមានវឌ្ឍនភាព។ដោយមើលឃើញថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃការអភិវឌ្ឍគំនិតរបស់យុវជនទៅមុខឥតឈប់ឈរយុវជនត្រូវការប្រកួតប្រជែងដើម្បីការងារនិងឱកាសផ្សេងៗទៀត។
ក្រុមយុវជនខាងលើនេះ ក៏ធ្លាប់បានរៀបចំសិក្ខាចំនួនបីលើករួមមកហើយ ដែលសិក្ខាសាលា លើកទីមួយគឺ «ការកសាងខ្លួនជាយុវជនឆ្នើមសតវត្សទី 21» រៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី 26 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2015 នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្ត្រ មានអ្នកចូលរួមប្រមាណជាង 700នាក់ លើសពីការរំពឹងរហួតទៅដល់ 200នាក់។

សិក្ខាសាលាទី2គឺ «កីឡា ស្នេហា និងការអប់រំសតវត្សទី ២១» រៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី 18ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2016 នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្ត្រដូចគ្នា មានអ្នកចូលរួមប្រមាណជាង៦០០នាក់។ សិក្ខាសាលាទី3 ដែលទើបនឹងបញ្ចប់រយៈពេលមិនយូរប៉ុន្មាននោះគឺសិក្ខាសាលា «ការត្រៀមខ្លួនក្លាយជាម្ចាស់អាជីវកម្មសតវត្សទី21” ដែលសិក្ខាសាលាទី3 នេះក៏មានអ្នកចូលរួមអង្គុយពេញកៅអីមិនចាញ់សិក្ខាសាលាទាំងពីរ ខាងលើដែរ។ សិក្ខាសាលាទី3 នេះត្រួវបានរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី 15ខែមករា ឆ្នាំ2017 នៅឯ CJCC មានអ្នកចួលរួមប្រមាណជាង 500នាក់។ ចំណែកឯសិក្ខាសាលាលើកទី4នេះវិញនឹងប្រព្រឹត្តិឡើងនៅពេលឆាប់ៗនេះគឺ «គន្លឹះកសាងខ្លួនជាយុវជនឆ្នើមស.វ ទី21» លើកទី2 ប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ងៃទី 25ខែមិថុនា ឆ្នាំ2017 វេលាម៉ោង 7:30am-12pm នៅមជ្ឍមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការ កម្ពុជា-ជប៉ុន (CJCC)។

គោលបំណងនៃការបង្កើតសិក្ខាសាលានេះគឺ៖
– ផ្ដល់ជាយុទ្ធសាស្ត្រដល់យុវជនក្នុងការកំណត់គោលដៅជីវិតឲ្យបានច្បាស់លាស់
– បង្ហាញពីរបៀបនៃការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងការសម្របខ្លួនជាមួយនឹងមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
– ផ្ដល់នូវគន្លឹះក្នុងការប្រើប្រាស់ និងបង្កើតឱកាសសម្រាប់ភាពជោគជ័យក្នុងការសិក្សា និងការងារ
– ផ្ដល់ពីរបៀបនៃការទទួល និងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

វាគ្មិនរួមមាន៖
– ឯកឧត្តម បណ្ឋិត ច័ន្ច សំណព្វ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ និងអនុប្រធានរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា
– កញ្ញា អ៊ុង ច័ន្ចសោភា ផលិតករ និងពិធីការនី ព័ត៌មាន CNC & CTN
– លោក ហ៊ុយ សម្បត្តិ សហស្ថានិក Youth Force 2030 in Cambodia
– លោក ជា ធីរិទ្ធ និពន្ធនាយករងនៃសារព័ត៌មានថ្មីៗ៕

Advertisement