ពិព័រណ៍ការងារផ្នែកលក់ដ៏ធំ នឹងត្រូវរៀបចំនៅ CJCC នាថ្ងៃទី០៣ មិថុនាខាងមុខនេះ

SALES CAREER DAY ជាសិក្ខាសាលា និងជាពិព័រណ៍ការងារផ្នែកលក់ដ៏ធំ ដែលក្រុមហ៊ុន EBM Co., Ltd ត្រៀមនឹងរៀបចំធ្វើនៅក្នុងសាលធំរបស់សាលា CJCC (Angkor Kizuna Hall) នៅថ្ងៃទី 0៣ មិថុនា ២០១៧ ខាងមុខនេះ។

កម្មវិធីនេះនឹងមានការចូលរួមពីបណ្តាក្រុមហ៊ុនធំៗ ជាង១០ មកដាក់ស្តង់ដើម្បីតាំងបង្ហាញផលិតផល និងសេវាកម្មផ្សេងៗគ្នា ជាពិសេសនាំមកជូនលោកអ្នកនូវឱកាសការងារជាច្រើន។
បន្ថែមពីនេះទៀត លោកអ្នកនឹងបានជួបជាមួយវាគ្មិនល្បីៗមកពីបណ្តាក្រុមហ៊ុនដៃគូសហការ ដែលមកបង្ហាញនឹងចែករំលែកពីបទពិសោធន៍ផ្នែកលក់របស់ពួកគាត់ក្នុងសិក្ខាសាលារបស់យើងផងដែរ។

Guest Speakers

Ms. Sandy, CEO of EBM
Mr. Hang Chomno, Sales & Marketing Manager of Hiya Cambodia
Mr. Thorn Raden, HR Manager of HGB Group
Mr. Indra Perdana Adnan, Head of MBI of Chip Mong Insee
Mr. Mr. Sot Rin, Agency Manager of Manulife
Mr. Chan Sophal, Sale Supervisor of Green Motors (A9)

* សូមបញ្ជាក់៖ កម្មវិធីនេះលោកអ្នកអាចចូលរួមដោយសេរីបានទាំងចំណេះ ចំណេញទាំងឱកាស!! នៅចាំអីទៀត!! សូមកុំធ្វើឲ្យខកខានការចូលរួមក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសនេះណា!!

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ឬ កក់សំបុត្រ ៖ ០១០ ៨៨៨ ៣១០ , ០៩២ ៣៥០ ៣៣៣
ឬចុះឈ្មោះតាមរយៈ Link: https://goo.gl/forms/i4Tbb4PU3cHj5ksp2

Advertisement