ទិវាកុមារអន្តរជាតិ កាន់តែជិតមកដល់ហើយ! តើលោកអ្នកមានគម្រោងសម្រាប់កូនៗលោកអ្នកហើយ ឬនៅ?

ធនាគារ ហុង លីអុង សូមអញ្ជើញលោកអ្នក និងបុត្រធីតា មកចូលរួមដោយសេរីក្នុងកម្មវិធី «សម្រេចក្តីសុបិន» រដូវកាលទី3 នាថ្ងៃទី01 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2017 នៅរោងភាពយន្ត Major Cineplex by Cellcard។

កូនៗលោកអ្នក អាចចូលរួមកម្មវិធីសប្បាយៗ ថែមទាំងទទួលបានកាដូជាច្រើនត្រលប់ទៅផ្ទះវិញផងដែរ។ សូមចុះឈ្មោះតាមរយៈ goo.gl/ytu4XO ដើម្បីទទួលបាន QR Code ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងខ្ញុំ៕

Advertisement