ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់នារី Carino បញ្ចុះតម្លៃ 50% លើទំនិញគ្រប់មុខ

ហាង Carino សាខាផ្សារទំនើប សូរិយា នឹងធ្វើការលក់បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 50% ទៅលើទំនិញគ្រប់មុខ ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧។

Carino ជាហាងលក់សម្លៀកបំពាក់នារី ដែលមានលក់ សម្លៀកបំពាក់ ស្បែកជើង និងកាបូបនារី ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ស្រស់ស្អាត ព្រមទាំងទាន់សម័យ​ ហើយ​ដើម្បី​ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃដ៏អស្ចារ្យខាងលើនេះ សូមភ្ជាប់មកនូវប័ណ្ណខាងក្រោមនេះ៕

 

Advertisement