ភ្លៀង​ត្បូង​ពេជ្រ​នឹង​កើត​មាន​ញឹក​ញាប់​ជាង​មុន​នៅ​ក្នុង​ទីអវកាស

ក្រុម​អ្នក​វិទ្យាសាស្ត្រ​បាន​រក​ឃើញ​ថា ភ្លៀង​ត្បូង​ពេជ្រ​នឹង​កើត​ឡើង​ញឹក​ញាប់​ជាង​មុន​នៅ​ក្នុង​ទីអវកាស ​បន្ទាប់​ពី​ពួក​គេ​បាន​ធ្វើ​ការ​សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ​ថ្មី​ ស្ដីពី​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​កកើត​ភ្លៀង​ត្បូង​ពេជ្រ​។

យោង​តាម IFL Science ការ​ពិសោធ​នានា​នៅ​ក្នុង​បន្ទប់​ពិសោធន៍​បង្ហាញ​ថា ភ្លៀង​ត្បូង​ពេជ្រ​កើត​ឡើង​នៅ​ក្នុង​សីតុណ្ហភាព និង​សម្ពាធ​ទាប​ជាង ​បើ​ធៀប​នឹង​ការពិសោធ​មុន​ៗ​​។

ប្រការ​ខាងលើនេះ​មាន​ន័យ​ថា ភ្លៀង​ត្បូង​ពេជ្រ​កើត​ឡើង​​ញឹក​ញាប់​នៅ​ក្នុង​អវកាស​​។ ក្នុង​នោះ វា​មិន​ត្រឹម​តែ​កើត​នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ព្រះ​អាទិត្យ​របស់មនុស្ស​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ក៏​កើត​ឡើង​នៅ​ទីដទៃ​ក្នុង​អវកាស​។ ភ្លៀង​នេះ​ក៏​អាច​ប៉ះពាល់​ដល់​ដែន​ទំនាញ​របស់​ភព​នានា​ផងដែរ​៕

Advertisement