ប្រទេសថៃ​បាញ់​បង្ហោះ​ផ្កាយ​រណប​សង្កេត​មើល​ផែនដីទីពីរ

ប្រទេសថៃ កាល​ពី​ថ្ងៃទី 09 តុលា 2023 បាន​បាញ់​បង្ហោះ​ផ្កាយ​រណប​សង្កេត​ផែនដី​ទីពីរ​ (THEOS-2) ឡើង​ទៅ​កាន់​គន្លង​តារាវិថី​ផែនដី ពី​តំបន់ Guina របស់​ប្រទេស​បារាំង​។

​រយៈ​ពេល​ប្រហែល​មួយ​ម៉ោង​ក្រោយ​ពី​បាន​បាញ់​បង្ហោះ THEOS-2 បាន​ផ្ដាច់​ខ្លួន​ពី​រ៉ុក្កែត និង​ហោះចូល​គន្លង​តារា​វិថី​កម្រិត​ទាប​របស់​ផែនដី​។

ក្រុម​មន្ត្រី​ថៃ​ឱ្យ​ដឹង​ថា​ ប្រព័ន្ធ​ផ្កាយ​រណប​នេះ​នឹង​ត្រូវ​បាន​ដំណើរ​ការ​សាកល្បង​រយៈ​ពេល​បីខែ មុន​នឹង​ដំណើរ​ការ​ជា​ផ្លូវ​ការ​ និង​ចាប់​ផ្ដើម​សកម្មភាព​សង្កេត​មើល​ផែនដី​។ ផ្កាយ​រណប​ខាង​លើ​នឹង​ផ្ដល់​ទិន្នន័យ​ចាំបាច់​សម្រាប់​វិស័យ​កសិកម្ម ការ​គ្រប់​គ្រង​ទឹក​ ការ​ធ្វើ​ផែនការ​សម្រាប់​ទីក្រុង និង​ការ​​គ្រប់​គ្រង​ធនធាន​ធម្មជាតិ​។

ផ្កាយ​រណប​នេះ​គឺជា​ជំហាន​ដ៏​ធំ​មួយ​នៅ​ក្នុង​បេសកកម្ម​ទប់​ទល់​របស់​ប្រទេស​ថៃ នៅចំពោះ​មុខ​ស្ថាន​ការណ៍​បន្ទាន់​ ដោយ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ទិន្នន័យ​ថ្មី លំអិត និង​ត្រឹម​ត្រូវ​ ដែល​ប្រមូល​បាន​ដោយ​ឧបករណ៍​បច្ចេកវិទ្យា​ទំនើប​ៗ​ដែល​មាន​នៅ​លើ THEOS-2​៕

 

Advertisement