រកឃើញ​គ្រាប់​ល្អិត​យ៉ាងច្រើន​ដូច​វីរុស​ខ្នាត​ធំ​នៅក្នុង​ព្រៃ​អាម៉េរិក

ក្រុម​អ្នកជំនាញ​បាន​រកឃើញ​គ្រាប់​ល្អិត​យ៉ាងច្រើន​ដែល​អាចជា​ប្រភេទ​វីរុស​ថ្មី​ក្នុង​ដី​នៅឯ​ព្រៃ Harvard រដ្ឋ Massachusetts ដោយ​ពួកវា​មាន​លក្ខណៈពិសេស​មិន​ធ្លាប់​បានឃើញ​ពីមុនមក។

យោងតាម​ការសិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​ថ្មី​ដែល​ទើប​ត្រូវបាន​ចុះផ្សាយ​លើ​ទំព័រ bioRxiv គ្រាប់​ល្អិត​ខ្លះ​ដូច​ទៅនឹង​វីរុស និង​មាន​សម្បក​ក្រៅ​ដូច​រូប​ផ្កាយ ចំណែក​ផ្សេងទៀត​មាន​រូបចម្លែកៗមិន​ធ្លាប់​បានឃើញ។

ទោះយ៉ាងណា​ក៏ដោយ ដោយសារតែ​ក្រុម​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​ខាងលើ​មិនបាន​វិភាគ​ហ្សែ​ន ទើប​មិនអាច​ហៅ​ដោយ​ប្រាកដថា គ្រាប់​ល្អិត​ថ្មី​ទាំងនេះ​ជា​វីរុស បើ​ទោះ​មានលទ្ធភាព​ខ្ពស់។ ជំនួស​មកវិញ ពួកគេ​ហៅ​វា​ថា «គ្រាប់​ល្អិត​ដូច​វីរុស» នៅក្នុង​លទ្ធផល​នៃ​ការសិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​ថ្មី៕

Advertisement