ឥណ្ឌា​ជោគជ័យ​ក្នុង​ការបាញ់​សាកល្បង​មី​ស៊ី​ល​ប្លោង Agni-1

(ឥណ្ឌា) – បញ្ជាការដ្ឋាន​កងកម្លាំង​យុទ្ធសាស្ត្រ (SFC) បាន​បាញ់​សាកល្បង​មី​ស៊ី​ល​ប្លោង​កម្រិត​មធ្យម Agni-1 ពី​កោះ Abdul Kalam ក្នុង​រដ្ឋ Odisha ខាងកើត។

កាលពី​ថ្ងៃទី 01 មិថុនា 2023 ក្រសួងការពារជាតិ​ឥណ្ឌា បានឱ្យដឹងថា បញ្ជាការដ្ឋាន​កងកម្លាំង​យុទ្ធសាស្ត្រ (SFC) បានទទួល​ជោគជ័យ​ទាំងស្រុង​នៅក្នុង​ការបាញ់​សាកល្បង​មី​ស៊ី​ល​ប្លោង​រយៈ​ចម្ងាយ​មធ្យម​យុទ្ធសាស្ត្រ Agni-1 ពី​កោះ Abdul Kalam ក្នុង​រដ្ឋ Odisha ខាងកើត។

ប្រកាស​ខាងលើ​សង្កត់ធ្ងន់ថា «មី​ស៊ី​ល​នេះ​គឺជា​ប្រព័ន្ធ​មួយ​ដែល​ត្រូវបាន​បញ្ជាក់​រួចរាល់​ថា មាន​សមត្ថភាព​វាយប្រហារ​ចំ​គោលដៅ​កម្រិត​ខ្ពស់​ខ្លាំង»។

ក្នុង​ពីរ​ទសវត្សរ៍​កន្លង ឥណ្ឌា​បាន​ផ្ដោតទៅលើ​ការបង្កើន​សមត្ថភាព​កំញើញ​ជា​យុទ្ធសាស្ត្រ តាមរយៈ​ការអភិវឌ្ឍ​មី​ស៊ី​ល​ប្លោង​ច្រើន​ប្រភេទ អាវុធ​មាន​ប្រព័ន្ធ​នាំ​ផ្លូវ​វាយ​ចំ​គោលដៅ​កម្រិត​ខ្ពស់ និង​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ។ ប្រទេស​នេះ​ក៏បាន​អភិវឌ្ឍ​កំណែថ្មីៗជាច្រើន​ដែល​យោងទៅលើ​មី​ស៊ី​ល Agni៕

Advertisement