កំណត់ត្រា​ថ្មី​ស្ដីពី​ចំនួន​​អ្នក​អវកាស​កំពុង​ស្ថិតនៅលើ​គន្លង​តារាវិថី​ផែនដី

ចំនួន​អ្នក​អវកាស​ដែល​កំពុង​ស្ថិតនៅលើ​គន្លង​តារាវិថី​ផែនដី​នាបច្ចុប្បន្ន​គឺ 17 នាក់ ដែល​នេះ​គឺជា​ចំនួន​ច្រើន​បំផុត បើ​ទោះ​ក្នុង​រយៈពេល​ខ្លី។

យោងតាម​ទំព័រ Space បន្ទាប់ពី​បេសកកម្ម Shenzhou 16 របស់​ចិន​ ដែល​បាន​បាញ់​បង្ហោះ​កាលពី​ថ្ងៃទី 30 ឧសភា 2023 ចំនួន​មនុស្ស​ដែល​កំពុង​ស្ថិតនៅលើ​គន្លង​តារាវិថី​ផែនដី បាន​ឡើងដល់ 17 នាក់។ កំណត់ត្រា 14 នាក់​មុន​នោះ​ត្រូវបាន​បង្កើតឡើង​ក្នុង​បេសកកម្ម​ឯកជន Inspiration4 កាលពី​ឆ្នាំ 2021។

អវកាស​ចរ​ដែល​កំពុង​ស្ថិតនៅលើ​គន្លង​គោចរ​ផែនដី​បច្ចុប្បន្ន មកពី​បួន​ក្រុម​ផ្សេងគ្នា។ ក្នុងនោះ ក្រុម Shenzhou 16 ចំនួន 3 នាក់​ស្ថិតនៅលើ​ស្ថានីយ​អវកាស Tiangong របស់​ចិន ខណៈ​ដែល​ក្រុម Shenzhou 15 មាន 3 នាក់ ស្ថិតនៅលើ Tiangong ចាប់ពី​ខែវិច្ឆិកា 2022 ​នឹង​ត្រលប់​មកកាន់​ផែនដី​នៅ​ដើមខែ​មិថុនា។ ចំណែក​ក្រុម Expedition 69 មាន 7 នាក់ និង​ក្រុម Axiom-2 មាន 4 នាក់ ស្ថិតនៅលើ​ស្ថានីយ​អវកាស​អន្តរជាតិ (ISS)។

ចាប់ពី​ឆ្នាំ 2000 មនុស្ស​មាន​វត្តមាន​ជា​បន្តបន្ទាប់​នៅ​ទី​អវកាស ដោយ​ចាប់ផ្ដើម​ពី​ក្រុម​អវកាស​ចរ​ដំបូង​ដែល​រស់​នៅលើ​ស្ថានីយ ISS។ ប្រទេស​ចិន​បាន​ដំឡើង​រួចរាល់​ស្ថានីយ Tiangong កាលពី​ឆ្នាំមុន ហើយ Shenzhou 16 គឺជា​បេសកកម្ម​ហោះហើរ​មាន​មនុស្ស​លើក​ទី 11 និង​ជា​ជើងហោះហើរ​លើក​ទី 16 នៅក្នុង​កម្មវិធី Shenzou។

ក្រុម​នៅ​លើស្ថានីយ ISS
ក្រុម​នៅ​លើស្ថានីយ​ Tiangong
Advertisement