ឌូបៃ​ជួយ​ជួសជុល​ផ្ទះ​ដោយ​មិន​គិត​ថ្លៃ ក្រោយ​ «ភ្លៀង​បាក់​មេឃ» កាល​ពី​សប្ដាហ៍​កន្លង

បន្ទាប់ពី​ភ្លៀង​ធំបង្ក​ទឹក​ជំនន់ ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​ទីក្រុង​ឌូបៃ​របស់​អេមីរ៉ាត់​អារ៉ាប់រួម (UAE) ដែលត្រូវ​រង​ផល​ប៉ះពាល់​ធ្ងន់​ធ្ងរ នឹង​ទទួលបាន​ការ​ពន្យារ​ពេល​សង​បំណង​ធនាគារ​ 6 ខែ និង​ជួស​ជុល​ផ្ទះដោយ​មិន​គិត​ថ្លៃ​។

ធនាគារ​ជាតិ​ UAE (CBUAE) ទើប​តែ​អនុម័ត​ និង​ប្រកាស​ស្នើ​ឱ្យ​គ្រប់​ធនាគារ​ និង​ក្រុម​ហ៊ុន​ធានារ៉ាប់​រង​ អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ពន្យារ​ពេល​លើ​ការ​បង់​ប្រាក់​សង​ត្រឡប់​ចំពោះ​ឥណទានផ្ទាល់​ខ្លួន​ និង​ឥណទាន​ទិញ​រថយន្ត​ ចំពោះ​អតិថិជន​ដែល​រង​ផល​ប៉ះពាល់​ពី​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង រយៈ​ពេល 6​ខែ​។ ការ​ពន្យារ​ពេល​បង់​ប្រាក់​សង​ធនាគារ​នេះ​នឹង​មិន​មាន​ការ​ប្រាក់​ ឬ​ការ​ចំណាយ​បន្ថែម​។

ទន្ទឹម​នឹង​នេះ CBUAE ក៏​បាន​សម្រេច​ថា ការ​ខូច​ខាត​យាន​ជំនិះ និង​ផ្ទះ​សំបែង​ដោយ​ជំនន់​ទឹក​ភ្លៀង​កាល​ពី​សប្ដាហ៍​កន្លង នឹង​ត្រូវ​បានធានារ៉ាប់រង​ បើ​សិន​មាន​កិច្ច​សន្យា​ធានារ៉ាប់រងការបាត់​បង់ និង​ការ​ខូច​ខាត​។ ដូច្នេះ បណ្ដា​ក្រុម​ហ៊ុនធានារ៉ាប់រងត្រូវ​តែ​មាន​កាតព្វកិច្ច​អនុវត្ត​តាម​ការ​ព្រមព្រៀង​។

Advertisement