តម្លៃ​រថយន្ត​អគ្គិសនី​ថ្មី ធ្លាក់​ថ្លៃ​អស់ 20% ធៀប​នឹង​ឆ្នាំមុន

យោងតាម​ក្រុមហ៊ុន Kelley Blue Book តម្លៃ​ជា​មធ្យម​របស់​រថយន្ត​អគ្គិសនី​ថ្មី​នៅ​សហរដ្ឋ​អាម៉េរិក បាន និង​កំពុង​បន្ត​ធ្លាក់ចុះ​ពីមួយ​ខែ​ទៅ​មួយខែ រហូតដល់ 20% ធៀប​នឹង​ឆ្នាំ 2022។

កាលពី​ខែឧសភា 2023 តម្លៃ​ជា​មធ្យម (ATP) សម្រាប់​រថយន្ត​អគ្គិសនី​គឺ 54,528 ដុល្លារ​អាម៉េរិក ខណៈ​កាលពី​ខែមករា 2023 រថយន្ត​អគ្គិសនី​មានតម្លៃ​ជាង 61,000 ដុល្លារ។ កាលពី​ខែមិថុនា 2022 ATP សម្រាប់​រថយន្ត​អគ្គិសនី​ថ្មី​នៅ​សហរដ្ឋ​អាម៉េរិក​គឺ 66,390 ដុល្លារ។ ដូច្នេះ តម្លៃ​ជា​មធ្យម​របស់​រថយន្ត​អគ្គិសនី​ថ្មី បាន​ថយចុះ​អស់​ជិត 13,000 ដុល្លារ​ក្នុង​មួយឆ្នាំ។

Cox Automotive ដែលជា​ក្រុមហ៊ុន​នៅ​ពី​ក្រុង Kelley Blue Book បញ្ជាក់ថា Tesla (ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​រថយន្ត​អគ្គិសនី​ដែល​នាំមុខគេ​នៅ​សហរដ្ឋ​អាម៉េរិក) គឺជា​ដើមហេតុ​នៃ​ការធ្លាក់​ថ្លៃ​នេះ ដោយសារតែ​ក្រុមហ៊ុន​នេះ​បាន​ទម្លាក់​តម្លៃ​រថយន្ត​រប​ស់​ខ្លួន​ជា​បន្តបន្ទាប់​នាពេល​កន្លង។

កត្តា​មួយ​ផ្សេងទៀត​ដែល​ត្រូវបាន Kelley Blue Book លើកឡើង នោះ​គឺ បរិមាណ​រថយន្ត​សល់​នៅ​ឃ្លាំង​របស់​ក្រុមហ៊ុន​មួយចំនួន បាន​កើនឡើង​ខ្ពស់​នៅក្នុង​ឆ្នាំនេះ៕

Advertisement