តារាង​ចំណាត់​ថ្នាក់​មេដាយនៅ​ស៊ីហ្គេម​ គិតត្រឹម​រសៀលថ្ងៃទី 12 ខែ​ឧសភា

ក្រុម​កីឡា​វៀតណាម កំពុង​នាំ​មុខ​គេ​នៅ​ក្នុង​តារាង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ស្ដី​ពី​ចំនួន​មេដាយ​ដែល​បណ្ដា​​ក្រុម​កីឡា​ដណ្ដើម​បាន​នៅ​ស៊ីហ្គេម​លើក​ទី 32​ គ្រាដែល​ថៃ​ត្រូវ​ធ្លាក់​មក​នៅ​លេខ​បី​។

គិតត្រឹមម៉ោង 13:15 នារី​ ​រសៀលថ្ងៃទី 12 ឧសភា ក្រុម​កីឡា​កម្ពុជា ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​ពីរ​ ​នៅ​ក្នុង​តារាង​ចំណាត់​ថ្នាក់​មេដាយនៅ​ស៊ីហ្គេមឆ្នាំ​នេះ ដោយ​ដណ្ដើម​មេដាយ​សរុប​បាន 154 គ្រឿង ក្នុង​នោះ​មាន​មេដាយ​មាស​ 56 គ្រឿង​, មេដាយ​ប្រាក់​ចំនួន 44 គ្រឿង និង​មេដាយ​សំរឹទ្ធ​ចំនួន 54​ គ្រឿង​។

ចំណែក​វៀតណាមវិញ បាន​ឡើង​ទៅ​កាន់​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ ដោយ​ដណ្ដើម​មេដាយ​សរុប​បាន 187 គ្រឿង ក្នុង​នោះ​មាន​មេដាយ​មាស 58 គ្រឿង ខណៈ​ដែល​ក្រុម​ថៃ​ត្រូវ​ធ្លាក់​ទៅ​លេខ​បី​ ដោយ​ដណ្ដើម​មេដាយ​សរុប​បាន​ 151 គ្រឿង​ ក្នុង​នោះ​មាន​មេដាយ​មាស 54 គ្រឿង​។

Advertisement