បណ្ដា​ប្រទេស​អាស៊ាន (ASEAN) គាំទ្រ​ការដាក់បញ្ចូល ទី​ម័​រ​ខាងកើត ជា​សមាជិក​ថ្មី

នៅក្នុង​សន្និសីទ​កំពូល​អាស៊ាន (ASEAN) លើក​ទី 40 មេដឹកនាំ​បណ្ដា​ប្រទេស​ក្នុង សមាគម​ប្រជាជាតិ​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន/ASEAN) បាន​គាំទ្រ​គោលការណ៍​ស្ដីពី​ការបញ្ចូល ប្រទេស​ទី​ម័​រ​ខាងកើត (Timor Leste) ជា​សមាជិក​ទី 11។

ក្នុង សន្និសីទ​កំពូល​អាស៊ាន (ASEAN) លើក​ទី 40 ដែល​កំពុង​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៅ កម្ពុជា ថ្ងៃនេះ មេដឹកនាំ​បណ្ដា​ប្រទេស​អាស៊ាន បានអនុម័ត​លើ​សេចក្ដីប្រកាស​អំពី​ការសុំ​ចូល​ជា​សមាជិក​អាស៊ាន របស់ ទី​ម័​រ​ខាងកើត និង​គាំទ្រ​គោលការណ៍​បញ្ចូល​ប្រទេស​នេះ​ជា​សមាជិក​ទី 11 ព្រមទាំង​ប្រគល់​តួនាទី​ជា​អ្នកសង្កេតការណ៍​ដល់​ប្រទេស​នេះ។

ក្រុម​មេដឹកនាំ​អាស៊ាន ក៏បាន​ប្រគល់​ការងារ​កសាង​ដំណើរការ​បញ្ចូល ទី​ម័​រ​ខាងកើត ជា​សមាជិក ទៅឱ្យ ក្រុមប្រឹក្សា​សម្របសម្រួល ដើម្បី​ដាក់សំណើ​ឡើងទៅ​កាន់ សន្និសីទ​កំពូល​អាស៊ាន​លើក​ទី 42 ដើម្បី​ធ្វើការ​ពិនិត្យ និង​សម្រេច។

សន្និសីទ​កំពូល​អាស៊ាន​លើក​ទី 40 នេះ ក៏បាន​សម្រេច​តែងតាំង​លោក កៅ គឹមហួន ជា អគ្គលេខាធិការ​អាស៊ាន សម្រាប់​អាណត្តិ 2023-2027 ផងដែរ។

ទី​ម័​រ​ខាងកើត បានស្នើ​សុំចូល​ជា​សមាជិក​អាស៊ាន តាំងតែ​ពី 10 ឆ្នាំមុន ប៉ុន្តែ ការទទួលយក​ប្រទេស​នេះ​ជា​សមាជិក គឺ​ត្រូវការ​ការយល់ព្រម​ពី​សមាជិក​ទាំងអស់​រប​ស់ អាស៊ាន៕

Advertisement