គណៈកម្មការ​គ្រប់​គ្រង​ល្បែង​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា ចេញ​សេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីការធ្វើអាជីវកម្មល្បែងផ្សងសំណាងនៅកម្ពុជា

គណៈកម្មការ​គ្រប់​គ្រង​ល្បែង​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា ចេញ​សេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីការធ្វើអាជីវកម្មល្បែងផ្សងសំណាងនៅកម្ពុជា ក្នុង​បំណង​បង្ក្រាប​រាល់​សកម្មភាព​ និង​ទីតាំង​ល្បែង​ស៊ី​សង​ខុស​ច្បាប់ និង​ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​វិស័យ​ល្បែង​ពាណិជ្ជកម្ម​ស្រប​ច្បាប់​។

នា​ថ្ងៃ​ទី ២០ តុលា​នេះ គណៈកម្មការ​គ្រប់​គ្រង​ល្បែង​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា បាន​ចេញ​សេចក្ដីណែនាំ​មួយ​ទាក់ទិន​នឹង​អាជីវកម្មល្បែងផ្សងសំណាងនៅកម្ពុជា ក្នុង​នោះ គណៈកម្មការ​នេះ​បាន​លើក​ឡើង​នូវ​មូលហេតុ និង​លក្ខខណ្ឌ​មួយ​ចំនួន​សម្រាប់​ប្រតិបត្តិករ​ល្បែង​ផ្សង​សំណង​អនុវត្ត​។

យោងតាម​សេចក្ដី​ណែនាំ​នេះ ​ប្រតិបត្តិករ​ល្បែង​ផ្សង​សំណង​ត្រូវ​អនុវត្ត​​នូវ​លក្ខខណ្ឌ​មួយចំនួន​ដើម្បី​ចៀស​វាង​ការ​បំពាន​ច្បាប់​។ លក្ខខណ្ឌ​ទាំង​នេះ​ រួម​មាន​ដូច​ជា «ត្រូវ​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិ​ការ​អាជីវកម្ម​ល្បែង​តែ​នៅ​ក្នុង​ទីតាំង​ដែល​ទទួល​បាន​ការ​អនុញ្ញាត», «ត្រូវ​ដាក់​តាំង​បង្ហាញ​អាជ្ញាបណ្ណ​ល្បែង​ផ្សង​សំណង», «ដំណើរ​ការ​តែ​ប្រភេទ​ល្បែង​ដែល​រដ្ឋ​បាន​អនុញ្ញាត», «ត្រូវ​បង់​មូលនិធិ​សង្គម​ដែល​អាជ្ញាធរ​បាន​កំណត់» និង «​មិន​ត្រូវ​លួច​លាក់​កត់​កន្ទុយលេខ​ខុស​ច្បាប់​»។

ព័ត៌មាន​លម្អិត សូម​អាន​សេចក្ដី​ណែនាំ​របស់ គណៈកម្មការ​គ្រប់គ្រង​ល្បែង​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា ខាង​ក្រោម​ ៖

Advertisement