ក្រសួងសាធារណការ ប្រកាសកាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជិះរថភ្លើងទៅស្រុកកំណើតដោយឥតគិតថ្លៃ

ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន នារសៀល​ថ្ងៃ​នេះ បាន​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​កាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាចជិះរថភ្លើងទៅកាន់ស្រុកកំណើត ដោយឥតគិតថ្លៃ ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ។

ការ​ដឹកជញ្ជូន​ដោយ​មិន​គិត​ថ្លៃ​នេះ​កើត​ឡើង​ពី​កិច្ច​សហការ​រវាង ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​ ជាមួយ​នឹង​​ក្រុមហ៊ុនរ៉ូយ៉ាល់រេលវេ (Royal Railway)។

ប្រជាពលរដ្ឋអាចជិះរថភ្លើង​របស់ ក្រុមហ៊ុនរ៉ូយ៉ាល់រេលវេ ទៅកាន់ស្រុកកំណើត ដោយឥតគិតថ្លៃ ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៣ ដល់ថ្ងៃទី ២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២។

Advertisement