ក្រសួង​សាធារណការ ណែនាំ​ដល់​អ្នកបើកបរ យក​ឯកសារ​ពាក់ព័ន្ធ​តាម​ខ្លួន ពេលធ្វើ​ចរាចរណ៍​លើ​ដងផ្លូវ

ដើម្បី​ចូលរួម​អនុវត្ត​ច្បាប់​ស្ដីពី​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក ក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន ណែនាំ​ដល់​អ្នកបើកបរ​យានយន្ត​នៅលើ​ផ្លូវថ្នល់ យក​ឯកសារ​ពាក់ព័ន្ធ​ភ្ជាប់​តាម​ខ្លួន មានដូចជា បណ្ណ​បើកបរ​ច្បាប់ដើម​ជាដើម។ល។

ព័ត៌មាន​លម្អិត សូម​អាន​សេចក្ដីជូនដំណឹង​របស់ ក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន ខាងក្រោម ៖

Advertisement