កម្ពុជា​រកឃើញ​អ្នក​វិជ្ជមាន​នឹង Covid-19 ថ្មី 2ករណី​បន្ថែមទៀត ខណៈ​ពិភពលោក​រកឃើញ 574,547 នាក់ ក្នុងអំឡុង 24ម៉ោង​កន្លង

ក្រសួងសុខាភិបាល​កម្ពុ​ជា​បានឱ្យដឹងថា ករណី​វិជ្ជមាន​ចំនួន 2 នាក់ ដែល​ទើប​ត្រូវបាន​រកឃើញ​ក្នុងអំឡុង​មួយ​យប់​និង​មួយថ្ងៃ​កន្លងទៅនេះ​គឺជា​ករណី​នាំចូល។

ក្នុងចំណោម​អ្នក​វិជ្ជមាន​ខាងលើ​គឺមាន 1 ករណី​ជា​ពលករ​ខ្មែរ​មកពី​ប្រទេស​ថៃ និង​មួយ​ករណី​ទៀត​ជា​ស្ត្រី​អ្នកដំណើរ​មកពី​សហរ​ដ្ឋ​អាមេរិក។ ព័ត៌មាន​លម្អិត​សូម​អាន​តារាង​ខាងក្រោម។

គិត​មកដល់​ព្រឹក​ថ្ងៃទី 24 មករា ឆ្នាំ 2021 នេះ កម្ពុ​ជាមាន​អ្នក​វិជ្ជមាន​នឹង Covid-19 សរុប​ចំនួន 458 នាក់ ក្នុងនោះ​មាន 405 នាក់​បានជា​សះស្បើយ និង 53 នាក់​កំពុង​ទទួល​ការព្យាបាល​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ។

នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក មាន​អ្នក​វិជ្ជមាន​នឹង Covidd-19 សរុប 99,298,747 នាក់ ក្នុងនេះ​មាន 2,128,755 នាក់​បាន​បាត់​បង់ជីវិត និង 71,351,096 នាក់​បានជា​សះស្បើយ។ អ្នក​កំពុង​វិជ្ជមាន​នឹង Covid-19 មាន​ចំនួន 25,818,483 នាក់៕


 

Advertisement