អាម៉េរិកវះកាត់​ដាក់​តម្រង​នោម​ជ្រូក​ឱ្យ​មនុស្ស​កំពុង​មាន​ជីវិត​ជា​លើក​ដំបូង

ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតនៅ​មន្ទីរពេទ្យ Massachusetts សហរដ្ឋ​អាម៉េរិក​ ទើបតែ​បាន​វះកាត់​​ ​ដាក់​តម្រង​​នោម​​ជ្រូក​ឱ្យ​អ្នក​ជំងឺ​ម្នាក់​ដែល​នៅ​មាន​ជីវិត​។

យោង​តាម​ការ​ប្រកាស​កាល​ពី​ថ្ងៃទី 21 មីនា ក្រុម​វេជ្ជបណ្ឌិត​ខាងលើ បាន​ទទួល​ជោគ​ជ័យ​ក្នុង​ការ​វះកាត់​ប្ដូរ​តម្រង​នោម​នេះ​។ ការ​វះកាត់​បាន​ធ្វើ​ឡើង​កាល​ពី​ថ្ងៃទី 16 ខែមីនា និង​អូស​បន្លាយពេល​ 4 ម៉ោង​។

តាម​ការ​ប្រកាស​ពី​មន្ទីរពេទ្យ Massachusetts អ្នក​ជំងឺ​ដែល​មាន​អាយុ 62 ឆ្នាំ និង​មាន​ឈ្មោះ​ថា Richard Slayman កំពុង​ស្ថិត​ក្នុង​ស្ថានភាព​ល្អ​ ហើយ​គ្រោង​នឹង​ចេញ​ពី​ពេទ្យ​ឆាប់ៗ​នេះ​។

Advertisement