នូ​វែ​ល​សេ​ឡង់ អនុម័ត​ហាម​លក់​បារី​ឱ្យ​មនុស្ស​កើត​ក្រោយ​ឆ្នាំ 2008

អាជ្ញាធរ​នូ​វែ​ល​សេ​ឡង់ ទើបតែ​បានអនុម័ត​ច្បាប់​ហាម​លក់​ថ្នាំជក់​ឱ្យ​មនុស្ស​កើត​ក្រោយ​ឆ្នាំ 2008 ជា​រៀងរហូត ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​មនុស្ស​ជំ​នាក់​ក្រោយ​ជក់បារី។

ច្បាប់​ថ្មី​ដែល​ទើបត្រូវ​បានអនុម័ត​កាលពី​ថ្ងៃទី 13 ធ្នូ 2022 នេះ នឹងមាន​សុពលភាព​ចាប់ពី​ឆ្នាំ 2023។ យោងតាម​ច្បាប់​ថ្មី​នេះ ចាប់ពី​ឆ្នាំ 2023 មនុស្ស​ដែលមាន​អាយុ​ក្រោម 15 ឆ្នាំ ឬ​កើត​ក្រោយ​ឆ្នាំ 2008 នឹងត្រូវ​បាន​ហាម​មិនឱ្យ​ទិញ​បារី​ជា​រៀងរហូត។

ចុងឆ្នាំ​ក្រោយ នូ​វែ​ល​សេ​ឡង់ នឹង​ដកហូត​អាជ្ញាប័ណ្ណ 90% ក្នុងចំណោម​លិខិតអនុញ្ញាត​ដែល​បាន​ផ្ដល់ឱ្យ​អ្នក​លក់រាយ​ថ្នាំជក់​នៅ​ប្រទេស​នេះ។

បុគ្គល​ដែល​បំពាន​ច្បាប់​នេះ​នឹង​អាច​ត្រូវបាន​ពិន័យ​ជា​ប្រាក់​រហូតដល់ 95,000 ដុល្លារ​អាម៉េរិក។ ច្បាប់​នេះ​ក៏​តម្រូវឱ្យ​កាត់បន្ថយ​សារធាតុ nicotine ក្នុង​ថ្នាំជក់​ផងដែរ ដើម្បី​ធ្វើឱ្យ​វា​មិនសូវ​បង្កបញ្ហា​ញៀន៕

Advertisement