ករណី​ឆ្លង​​កូវីដ-19 នៅ​ កម្ពុជា មាន​ការ​កើន​ឡើង​បន្តិច​ក្នុង​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ​នេះ

ក្រសួង​សុខាភិបាល​កម្ពុជា បាន​រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19 ករណី​ថ្មី ចំនួន 10 នាក់ ក្នុង​អំឡុង​ 24 ម៉ោង​ នៃ​ថ្ងៃទី 27 ខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​ 2022។

ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ដដែល ​​មានករណីជាសះស្បើយ ចំនួន 05 នាក់ និង​​​​ មិន​មាន​ករណី​ស្លាប់​ថ្មី​ ដោយ​សារ​ជំងឺ​នេះ​នោះទេ​។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី 28 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2022 កម្ពុជា មាន​អ្នក​ឆ្លងកូវីដ-១៩ សរុប ៖ 138,073 នាក់, អ្នកជាសះស្បើយសរុប​ ៖ 134,976 នាក់ និង​​អ្នកស្លាប់​សរុប​ ៖ 3,056 នាក់។

Advertisement