តួលេខ​អ្នក​ឆ្លង COVID-19 នៅ​កម្ពុជា និង​ពិភពលោក គិត​ត្រឹម​ព្រឹក​ថ្ងៃទី28 ខែឧសភា ឆ្នាំ2021

ក្រសួងសុខាភិបាល​កម្ពុ​ជា ព្រឹក​នេះ (28 ឧសភា) បានប្រកាស​ឱ្យដឹងថា បាន​រកឃើញ​អ្នក​វិជ្ជមាន​នឹង Covid-19 ថ្មី ចំនួន 559នាក់​បន្ថែមទៀត ក្នុងអំឡុង 24ម៉ោង​នៃ​ថ្ងៃទី27 ខែឧសភា ឆ្នាំ2021។

គិត​មកដល់​បច្ចុប្បន្ន កម្ពុ​ជា មាន​អ្នក​ឆ្លង​វីរុស​Covid-19 សរុប ចំនួន 28,237​នាក់។ ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​អានរ​វាយ​ការណ៍​សង្ខេប​ខាងក្រោម។

នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក គិត​មកដល់ពេលនេះ មាន​អ្នក​ឆ្លង Covid-19 សរុប​ចំ​នួ 169,643,590 ​នាក់ ក្នុងនោះ​មាន 3,525,259​​នាក់​បាន​ស្លាប់, 151,343,702​នាក់​បានជា​សះស្បើយ និង 14,774,629​នាក់ កំពុង​ទទួល​ការព្យាបាល៕

Advertisement