កើត​ឆ្នាំ​អី…ត្រូវ​ជ្រើសរើស​ផ្ទះ​នៅ​យ៉ាងម៉េច?

តើ​លោកអ្នក​ធ្លាប់មាន​អារម្មណ៍​ថា ផ្ទះ​ដែល​លោកអ្នក​កំពុងតែ​ស្នាក់នៅ​នេះ មាន​បញ្ហា​កំប៉ិកកំប៉ុក​ច្រើន ធ្វើ​ឱ្យមាន​​អារម្មណ៍​មិន​សប្បាយចិត្ត យ៉ាង​មិនអាច​រៀបរាប់​បានដែរ​ឬទេ?

វា​មិន​ប្រាកដ​ដែរ…វា​អាច​បណ្តាលមកពី​ហុងស៊ុយ​ខុស​ទី ខុស​កន្លែង​ក៏​អាច​ថា​បានដែរ  ឆ្នាំ​កំណើត​របស់​លោកអ្នក ជាមួយនឹង​ការជ្រើសរើស​ទិញ​ផ្ទះ​នេះ ក៏​ដូចគ្នា​ដែរ  ព្រោះ​បើ​អាច​ប្រមូល​ព័ត៌មាន ក្នុងការ​រកមើល​ទិញ​ផ្ទះ តាម​ឆ្នាំ​កំណើត​ទាំងអស់ មក​ពិចារណា​បញ្ចូល​គ្នា​បាន​នោះ វា​អាច​នឹង​ធ្វើឱ្យ​ជីវិត​នៅក្នុង​ផ្ទះ​ថ្មី របស់លោក​អ្នក ជួបប្រទះ​តែ​រឿងល្អៗក៏បាន​ដែរ  តើ​អ្នកណា​ទៅ​ដឹង  មែន​អត់?  បើ​ដូច្នេះ យើង​សាកល្បង​មក​តាមដាន​ព័ត៌មានល្អៗ ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការជ្រើសរើស​ទិញ​ផ្ទះ តាម​ឆ្នាំ​កំណើត ដូចតទៅ​ល្អ​ជាង។

ឆ្នាំជូត (កណ្តុរ)

លោកអ្នក​ដែល​កើត​ឆ្នាំជូត មិនថាតែ​ក្នុង​គ្រិស្តសករាជ​ណាក៏ដោយ ហាម​សាង​សង់ផ្ទះ ឬ​ទិញ​ផ្ទះ​ដែល​បែរខ្នង​ទៅ​ទិស​ខាងត្បូង ក្នុង​កម្រិត​អង្សា​ត្រីវិស័យ 172.6 – 187.5អង្សា  ព្រោះ​ទិស​នេះ គឺជា​ទិស​ឆុង​នឹង​អ្នក​ដែល​កើត​ឆ្នាំជូត ដូច្នេះ​វា​ជា​ទិស​ហាមឃាត់។ តាមរយៈ​បទពិសោធ ដែល​លោកគ្រូ​ចិន​សែ ធ្លាប់បាន​ទៅ​មើល​ហុងស៊ុយ និង​រៀបចំផ្ទះ ឱ្យ​អ្នក​ដែល​ស្នាក់នៅ​ខុស​ទិស​ហុងស៊ុយ​នោះ  ឃើញថា ច្រើនតែ​រស់នៅ​មិន​សុខ​សប្បាយ នៅផ្ទះ​មិនបាន មាន​មនុស្ស​តិច​ណាស់ ដែល​មិនកើត​អាការ​បែបនេះ។ ដូច្នេះ អ្នក​ដែល​កើត​ឆ្នាំជូត គួរ​ចៀសវាង​ការទិញ​ផ្ទះ​ដែល​ស្ថិតនៅក្នុង​ទិស​នេះ។

ឆ្នាំឆ្លូវ (គោ)

លោកអ្នក​ដែល​កើត​ឆ្នាំឆ្លូវ ទោះជា​គ្រិស្តសករាជ​ណាក៏ដោយ  ហាម​សង់ផ្ទះ ឬ​ទិញ​ផ្ទះ ដែល​បែរខ្នង​ទៅ​ទិស​ខាងលិច​ឆៀង​ខាងត្បូង ក្នុង​កម្រិត​អង្សា​ត្រីវិស័យ 202.6 – 217.5អង្សា ព្រោះ​ទិស​នេះ ឆុង​នឹង​មនុស្ស​ឆ្នាំឆ្លូវ ដូច្នេះ​គួរតែ​ប្រយ័ត្នប្រយែង  ចៀសវាង​ការទិញ ឬ​សង់ផ្ទះ​នៅក្នុង​ទិស​នេះ។

ឆ្នាំខាល (ខ្លា)

អ្នក​ដែល​កើត​ឆ្នាំខាល ទោះជា​កើត​ក្នុង​គ្រិស្តសករាជ​ណាក៏ដោយ ហាម​សង់ ឬ​ទិញ​ផ្ទះ ដែល​បែរខ្នង​ទៅ​ទិស​ខាងលិច​ឆៀង​ខាងត្បូង ក្នុង​កម្រិត​អង្សា​ត្រីវិស័យ 232.2 – 247.5អង្សា ព្រោះ​ទិស​នេះ ឆុង​នឹង​មនុស្ស​កើត​ឆ្នាំខាល  ដូច្នេះ​គួរ​ប្រយ័ត្នប្រយែង ចៀសវាង​កុំ​ទិញ ឬ​សង់ផ្ទះ​នៅក្នុង​ទិស​នេះ។

ឆ្នាំថោះ (ទន្សាយ)

លោកអ្នក​ដែល​កើត​ឆ្នាំថោះ ទោះជា​កើត​ក្នុង​គ្រិស្តសករាជ​ណាក៏ដោយ ហាម​សង់ ឬ​ទិញ​ផ្ទះ ដែល​បែរខ្នង​ទៅ​ទិស​ខាងលិច ក្នុង​កម្រិត​អង្សា​ត្រីវិស័យ 262.6 –  277.5អង្សា ព្រោះ​ទិស​នេះ ឆុង​នឹង​មនុស្ស​ឆ្នាំថោះ ដូច្នេះ​គួរ​ប្រយ័ត្ន និង​ចៀសវាង​ទិញ ឬ​សង់ផ្ទះ​ក្នុង​ទិស​នេះ។

ឆ្នាំរោង (នាគរាជ)

លោកអ្នក​ដែល​កើត​នៅ​ឆ្នាំនេះ ទោះជា​ក្នុង​គ្រិស្តសករាជ​ណាក៏ដោយ  ហាម​សង់ ឬ​ទិញ​ផ្ទះ ដែល​បែរខ្នង​ទៅរក​ទិស​ខាងលិច​ឆៀង​ខាងជើង ក្នុង​កម្រិត​អង្សា​ត្រីវិស័យ 292.6 – 307.5អង្សា  ព្រោះ​ទិស​នេះ ឆុង​នឹង​មនុស្ស​ឆ្នាំរោង​នេះ ដូច្នេះ​គួរ​ប្រយ័ត្នប្រយែង ចៀសវាង​សង់ ឬ​ទិញ​ផ្ទះ​នៅក្នុង​ទិស​នេះ។

ឆ្នាំម្សាញ់ (ពស់ថ្លាន់)

អ្នក​ដែល​កើត​ឆ្នាំម្សាញ់ ទោះជា​ក្នុង​គ្រិស្តសករាជ​ណាក៏ដោយ ហាម​សាងសង់ ឬ​ទិញ​ផ្ទះ​បែរខ្នង​ទៅ​ទិស​ខាងជើង ក្នុង​កម្រិត​អង្សា​ត្រីវិស័យ 322.5 – 337.5 អង្សា  ព្រោះ​វា​ជា​ទិស ដែល​ឆុង​នឹង​មនុស្ស​ដែល​កើត​ឆ្នាំម្សាញ់ ដូច្នេះ​គួរ​ចៀសវាង​កុំ​សង់ ឬ​ទិញ​ផ្ទះ​នៅក្នុង​ទិស​នេះ។

ឆ្នាំមមី (សេះ)

លោកអ្នក​ដែល​កើត​ឆ្នាំមមី ទោះជា​កើត​ក្នុង​គ្រិស្តសករាជ​ណាក៏ដោយ ហាម​សង់ ឬ​ទិញ​ផ្ទះ​ដែល​បែរខ្នង​ទៅ​ទិស​ខាងជើង ក្នុង​កម្រិត​អង្សា​ត្រីវិស័យ 352.6 – 07.5អង្សា ព្រោះ​ទិស​នេះ​ឆុង​នឹង​មនុស្ស​ឆ្នាំមមី ដូច្នេះ​ត្រូវ​ប្រយ័ត្នប្រយែង ចៀសវាង​ការទិញ ឬ​សង់ផ្ទះ​នៅក្នុង​ទិស​នេះ។

ឆ្នាំមមែ (ពពែ)

លោកអ្នក​ដែល​កើត​ឆ្នាំមមែ ទោះជា​កើត​ក្នុង​គ្រិស្តសករាជ​ណាក៏ដោយ ហាម​សង់ ឬ​ទិញ​ផ្ទះ ដែល​បែរខ្នង​ទៅ​ទិសខាងកើត​ឆៀង​ខាងជើង ក្នុង​កម្រិត​អង្សា​ត្រីវិស័យ 22.6 – 37.5អង្សា ព្រោះ​ទិស​នេះ ឆុង​នឹង​មនុស្ស​ឆ្នាំមមែ ដូច្នេះ​ត្រូវ​ប្រយ័ត្នប្រយែង ចៀសវាង​ការទិញ ឬ​សង់ផ្ទះ​នៅក្នុង​ទិស​នេះ។

ឆ្នាំវក (ស្វា)

លោកអ្នក​ដែល​កើត​ឆ្នាំវក នេះ ទោះជា​កើត​ក្នុង​គ្រិស្តសករាជ​ណាក៏ដោយ ហាម​សង់ ឬ​ទិញ​ផ្ទះ ដែល​បែរខ្នង​ទៅ​ទិសខាងកើត​ឆៀង​ខាងជើង ក្នុង​កម្រិត​អង្សា​ត្រីវិស័យ 53.6 – 67.5អង្សា ព្រោះ​ទិស​នេះ ឆុង​នឹង​មនុស្ស​ឆ្នាំវក ដូច្នេះ​ត្រូវ​ប្រយ័ត្នប្រយែង ចៀសវាង​ការទិញ ឬ​សង់ផ្ទះ​នៅក្នុង​ទិស​នេះ។

ឆ្នាំរកា (មាន់)

លោកអ្នក​ដែល​កើត​ឆ្នាំរកា ទោះជា​កើត​ក្នុង​គ្រិស្តសករាជ​ណាក៏ដោយ ហាម​សង់ ឬ​ទិញ​ផ្ទះ ដែល​បែរខ្នង​ទៅ​ទិសខាងកើត ក្នុង​កម្រិត​អង្សា​ត្រីវិស័យ 82.6 – 97.5អង្សា ព្រោះ​ទិស​នេះ ឆុង​នឹង​មនុស្ស​ឆ្នាំរកា ដូច្នេះ​ត្រូវ​ប្រយ័ត្នប្រយែង ចៀសវាង​ការទិញ ឬ​សង់ផ្ទះ​នៅក្នុង​ទិស​នេះ។

ឆ្នាំច (ឆ្កែ)

លោកអ្នក​ដែល​កើត​ឆ្នាំច ទោះជា​កើត​ក្នុង​គ្រិស្តសករាជ​ណាក៏ដោយ ហាម​សង់ ឬ​ទិញ​ផ្ទះ ដែល​បែរខ្នង​ទៅ​ទិសខាងកើត​ឆៀង​ខាងត្បូង ក្នុង​កម្រិត​អង្សា​ត្រីវិស័យ 122.6 – 127.5អង្សា ព្រោះ​ទិស​នេះ ឆុង​នឹង​មនុស្ស​ឆ្នាំច ដូច្នេះ​ត្រូវ​ប្រយ័ត្នប្រយែង ចៀសវាង​ការទិញ ឬ​សង់ផ្ទះ​នៅក្នុង​ទិស​នេះ។

ឆ្នាំកុរ (ជ្រូក)

លោកអ្នក​ដែល​កើត​ឆ្នាំកុរ ទោះជា​កើត​ក្នុង​គ្រិស្តសករាជ​ណាក៏ដោយ ហាម​សង់ ឬ​ទិញ​ផ្ទះ ដែល​បែរខ្នង​ទៅ​ទិសខាងកើត​ឆៀង​ខាងត្បូង ព្រោះ​ទិស​នេះ ឆុង​នឹង​មនុស្ស​ឆ្នាំវក ដូច្នេះ​ត្រូវ​ប្រយ័ត្នប្រយែង ចៀសវាង​ការទិញ ឬ​សង់ផ្ទះ​នៅក្នុង​ទិស​នេះ៕

Advertisement