តើ​ផ្ទះ​ដែល​នៅ​ហើយ​មានបាន  នៅ​ហើយ​មាន​សេចក្ដីសុខ​នោះ មាន​រូបរាង​លក្ខណ:បែបណា​ទៅ?

ការរៀបចំ​តុបតែង​ផ្ទះ​តាម​គោលការណ៍​ហុងស៊ុយ ជួយ​បង្កើន​លាភ​សំណាង និង​បង្កើន​រាសី សិរី​មង្គល​ដល់​អ្នក​ដែល​រស់នៅ​ក្នុងផ្ទះ  ជួយ​ឱ្យ​រស់នៅ​ហើយ​មានបាន និង​ចម្រុងចម្រើន​រុងរឿង​ឡើង  ថ្ងៃនេះ​យើង​សូម​នាំយក​រូបរាង​លក្ខណៈ​របស់​ផ្ទះ ដែល​ចូល​នៅ​ហើយ​ចម្រើន​រុងរឿង​មានបាន​នោះ មក​ជម្រាបជូន​ដូចតទៅ ៖

លក្ខណៈ​ទី1. នៅ​ហើយ​រុងរឿង

ផ្ទះ​ដែលមាន​រូបរាង​លក្ខណៈ​ជា​រាង​មូល វែង​ជ្រៅ​ទៅក្នុង ឬ​មាន​រូបរាង 4ជ្រុង គឺជា​ផ្ទះ​ដែលមាន​ហុងស៊ុយ​ល្អ​ណាស់។ ជា​ផ្ទះ​នៃ​ភាពជា​សិរី​មង្គល  លើកតម្កើង​ឱ្យ​អ្នក​ស្នាក់អាស្រ័យ​នៅ គិត​ចង់​ធ្វើ​អ្វី ក៏​រីកចម្រើន​ទៅមុខ  រីកធំឡើង មានតែ​សេចក្តីសុខ និង​ភាពកក់ក្តៅ។

លក្ខណៈ​ទី2. ទ្វារផ្ទះ បង្កើន​ជោគ​សំណាង

ផ្ទះ​ដែលមាន​ទ្វារ​ចូល​នៅ​ខាងឆ្វេង​នៃ​តួ​ផ្ទះ  តាម​គោលការណ៍​ហុងស៊ុយ គេ​ហៅថា ជាទី​តាំង​សត្វ​នាគ​បៃតង ជា​លក្ខណៈ​ដែល​ល្អ​ខ្លាំងណាស់​សម្រាប់​កន្លែង​មាត់ទ្វារ ដែល​បើក​ចូល-ចេញ​ជាប់​រហូត  ព្រោះ​ទីតាំង​ដែលថា​នេះ​បើ​បាន​កម្រើក​ហើយ នឹង​លើកតម្កើង​ឱ្យ​ផ្ទះ​មាន​លាភ​សំណាង​ហូរ​ចូលមក​ជាប់​ជានិច្ច។

លក្ខណៈ​ទី3. ជណ្តើរ​ផ្ទះ​ដែល​ល្អ

ជណ្តើរ​ផ្ទះ​ដែល​ល្អ ត្រូវមាន​ចំនួន​កាំ​ជា​លេខ​សេស ទើប​ជា​លេខ​មង្គល  ទីតាំង​របស់​ជណ្តើរ​ផ្ទះ​ដែល​ល្អ គួរស្ថិតនៅ​ជាប់​នឹង​ជញ្ជាំង​ខាង​ណាមួយ​របស់​ផ្ទះ  ព្រោះ​ជណ្តើរ​ផ្ទះ​ដែលមាន​លក្ខណៈ​បែបនេះ នឹង​ធ្វើឱ្យ​មានជោគ​សំណាងល្អ ហុច​ផល​ឱ្យ​អ្នករស់នៅ​ក្នុងផ្ទះ មាន​ភាពមានបាន និង​ចម្រុងចម្រើន​ល្អ​ទៅមុខ​ជានិច្ច។

លក្ខណៈ​ទី4. ទិស​ដែលជា​មង្គល​របស់​ផ្ទះ

ផ្ទះ​ដែល​ចូល​នៅ​ហើយ មាន​សិរី​មង្គល​តាម​ក្បួន​ហុងស៊ុយ​នោះ គឺ​ផ្ទះ​ដែលមាន​ទីតាំង បែរមុខ​ទៅរក​ទិស​ខាងត្បូង ដែល​ជាទី​ទំនេរ  ព្រោះ​នឹងមាន​ក្រសែ​ខ្យល់​ដែល​ល្អ បក់​នាំ​តែ​ថាមពល​ដែលជា​សិរី​មង្គល​ចូលមក​ក្នុងផ្ទះ ហុច​ផល​ឱ្យ​អ្នក​ដែល​ស្នាក់អាស្រ័យ​នៅ បានទទួល​តែ​លាភ​សំណាង និង​រស់នៅ​ប្រកបដោយ​សេចក្តីសុខ។

លក្ខណៈ​ទី5. ផ្ទះ​ដែល​ចូល​នៅ​ហើយ មានតែ​ភាពសម្បូរ​សប្បាយ

រូបរាង​លក្ខណៈ​របស់​ទីស្នាក់អាស្រ័យ ដែលមាន​រូប​ទម្រង់​ផ្នែក​ខាងក្រោយ ធំ​ទូលាយ ជាង​ផ្នែក​ខាងមុខ  តាម​ក្បួន​ហុងស៊ុយ គេ​ហៅ​លក្ខណៈ​នេះ​ថា ជា​រូប​ទម្រង់​ថង់​មាស ដែលជា​លក្ខណៈ​ដ៏​ល្អ​មួយ  អ្នករស់នៅ​ក្នុងផ្ទះ​ដែលមាន​លក្ខណៈ​បែបនេះ នឹង​បានទទួល​តែ​លាភ​សំណាង និង​ថាមពល​ដែល​ល្អ នៅចាំ​លើកតម្កើង​ឱ្យ​មានតែ​សេចក្តីសុខ  ក្តី​សម្បូរ​សប្បាយ​ជាប់​ជានិច្ច៕

Advertisement