ចង់​មាន IQ ខ្ពស់​ត្រូវតែ​អាន 5 តិច​និក​នេះ​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍភាព​ឆ្លាត​វៃ​ខាង​អារម្មណ៍​

បច្ចុប្បន្ននេះ​ដូចដែល​យើងទាំងអស់គ្នា​បានដឹងហើយថា ក្រៅពី​សមត្ថភាព​ក្នុង​ការគិត​វិភាគ ការប្រើ​ហេតុផល និង​ការគិត​គណនា​ដែល​ហៅថា I.Q. ហើយ​នោះ មនុស្ស​យើង​គួរ​មាន​ភាព​ឆ្លាត​វៃ​ខាង​អារម្មណ៍ ឬ​ដែល​ហៅថា E.Q. គួប​គូ​គ្នា​ជាមួយ​ផងដែ​លវា​នឹង​ជួយ​ឱ្យ​ការ​ដំណើរការ​ជីវិត​រស់នៅ​ប្រព្រឹត្តទៅ​យ៉ាង​ចម្រើន និង​មាន​សេចក្តីសុខ។ អ្នក​ដែលមាន E.Q. (Emotional Quotient) ខ្ពស់​នឹងមាន​ថាមពល​ផ្លូវចិត្ត​ដែល​ល្អ ពឹងពាក់​លើ​ខ្លួនឯងបាន មាន​ឥស្សរភាព​អាច​ទទួល​ដឹង និងយល់​ទាំងពី​អារម្មណ៍​របស់​ខ្លួនឯង និង​របស់​អ្នកដទៃ រហូតដល់​អាច​សម្រួល ឬ​គ្រប់គ្រង​អារម្មណ៍​បាន​ស័ក្តិសម​នឹង​ស្ថានការណ៍ ដូច្នេះ​ការអភិវឌ្ឍ​ភាពឆ្លាតវាងវៃ​ខាង​អារម្មណ៍​ជា​រឿង​សំខាន់​មួយ ដែល​អ្នក​អាច​ធ្វើបាន​ដោយ​ប្រើ​តិច​និក​ដូចខាងក្រោម​នេះ ៖

ដឹង​ទាន់
ហ្វឹកហាត់​ឱ្យដឹង​ទាន់​ពី​អារម្មណ៍​របស់​ខ្លួនឯង​ឱ្យបាន​ញឹកញាប់ ដោយ​ការ​ប្រាប់​ខ្លួនឯង​ឱ្យបាន​ថា ខណៈ​នេះ​កំពុងមាន​អារម្មណ៍​យ៉ាងម៉េច និង​ទទួល​ដឹង​ឱ្យបាន​ពី​ភាពប្រែប្រួល​ខាង​អារម្មណ៍​ដែល​កំពុង​កើតឡើង។

ចាត់ការ​អារម្មណ៍​ខ្លួនឯង
នៅពេល​កើត​អារម្មណ៍​អវិជ្ជមាន ដូចជា មួម៉ៅ មិន​ពេញចិត្ត សោកសៅ ខូចចិត្ត ចូរ​ដឹង​ទាន់​ពី​អារម្មណ៍​ទាំងនោះ និង​រិះរក​វិធី​ចាត់​ការដែល​ស័ក្តិសម។

យល់​ពី​អារម្មណ៍​អ្នកដទៃ
ផ្តល់នូវ​ការយកចិត្តទុកដាក់ ចាប់អារម្មណ៍​ចំពោះ​អារម្មណ៍​អ្នកដទៃ រួមទាំង​តបស្នង​ឱ្យដឹងថា យល់ និង​យល់ចិត្ត​អាណិត​មេត្តា។

សាង​កម្លាំង​ដឹកនាំ​ផ្លូវចិត្ត​ដល់​ខ្លួនឯង
រំឭក​ឡើងវិញ​នូវ​អ្វីដែល​សំខាន់​ចំពោះ​ជីវិត ស្វែងរក​ប្រយោជន៍​ពី​ឧបសគ្គ សម្លឹង​ពិភពលោក​ក្នុងន័យ​វិជ្ជមាន សាង​អត្ថន័យ​ក្នុង​ជីវិត និង​ផ្តល់​កម្លាំងចិត្ត​ដល់​ខ្លួនឯង។

ស្គាល់​ពី​ការ​សាង​សម្ពន្ធភាព​ដែល​ល្អ
មានទឹក​ចិត្តល្អ មេត្តា អនុគ្រោះ ចែករំលែក ហ៊ាន​សម្តែង​ចេញ​យ៉ាង​ស័ក្តិសម និង​រៀន​យល់ដឹង​ពី​ការបង្ហាញ​គំនិត​យោបល់​ជំទាស់​យ៉ាង​រីកចម្រើន។

អ្នក​ដែលមាន​ភាព​ឆ្លាត​វៃ​ខាង​អារម្មណ៍ នឹងមាន​ប្រៀប​ជាង​អ្នកដទៃ​ក្នុងការ​រស់នៅ និង​ដំណើរ​ជីវិត​ដែល​នឹង​ប្រកបទៅដោយ​សេចក្តីសុខ សន្តិភាព និង​សម្បូរ​ទៅដោយ​សម្ពន្ធមិត្ត និង​មាន​អ្នក​គោរព​ស្ងើចសរសើរ​ច្រើន៕

Advertisement