មនុស្សគួរឱ្យគោរព

អ្នកប្រាជ្ញចិន ជឺ ឆ យ៉ា បានពោលថា៖

“ការរស់នៅជាមួយគូគ្រង…ចេះលើកតម្កើងឱ្យតម្លៃពីគុណសម្បត្តិរបស់នាង ខ្លាំងជាងរូបឆោម”  

“ការមើលថែទាំមាតាបិតា ចេះលួងលោម មើលថែទាំប្រណិប័តន៍លោកយ៉ាងល្អបំផុត” 

“ការបម្រើប្រទេសជាតិ អាចនឹងឧទ្ទិសដោយជីវិត”

” ពេលសេពគប់មិត្ត ចេះរក្សាពាក្យសន្យា” 

“មនុស្សប្រភេទនេះ ទោះមិនបានចូលសិក្សាក្នុងសាលារៀន ក៏ខ្ញុំសូមគោរព និងកោតសរសើដូចជាមនុស្សមានការសិក្សាដែរ”

ស្រាវជ្រាវដោយ តាវ៉ែនតា

Advertisement