រឿងដែលអ្នកត្រូវធ្វើក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នក ដើម្បីក្លាយជាសេដ្ឋី

នៅពេលដែលលោកអ្នកមានអាជីវកម្មខ្នាតតូចមួយ ដែលបានផ្ដល់ផលចំណេញដល់លោកអ្នកល្អគួរសម តែលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថា ដូចជាមិនសូវសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងវានោះ ចូរ… ៖

-កុំឆាប់ងាកទៅក្រឡេកមើលគម្រោងអាជីវកម្មផ្សេងទៀតអី។
-ផ្ដោតទៅលើភាពជោគជ័យ ដែលអ្នកកំពុងតែជួបនៅក្នុងអាជីវកម្មដែលកំពុងធ្វើ និងស្វែងរកវិធីសាស្រ្តផ្សេងទៀត ដើម្បីធ្វើឲ្យអាជីវកម្មខ្នាតតូចដដែលរបស់អ្នកនោះ រីកចម្រើនទៅមុខទៀតដោយការស្វែងរកអតិថិជនថ្មីៗ ឬក៏ពង្រីកការលក់ផលិតផលរបស់អ្នកទៅដល់អតិថិជនថ្មីៗបន្ថែមទៀត។
-កុំធុញទ្រាន់នឹងភាពជោគជ័យដែលសមល្មមនោះ និងកុំព្យាយាមជួសជុលនូវអ្វីដែលបានខូចខាតទៅហើយ។ មានតែការផ្ដោតទៅលើលទ្ធភាពដ៏សំខាន់នៃការធ្វើអាជីវកម្មរបស់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះ ដែលធ្វើឲ្យអ្នកអាចបង្កើតទ្រព្យសម្បតិ្តបានយ៉ាងពិតប្រាកដ។ ការផ្ដោតទៅលើលទ្ធភាព គឺជាគន្លឹះក្នុងការទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងការចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្ម។ ការធ្វើអ្វីមួយដែលអ្នកស្រឡាញ់ជាមួយនឹងមនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់ចូលចិត្ត គឺជាអាថ៌កំបាំងក្នុងការធ្វើឲ្យក្ដីស្រមៃរបស់អ្នកក្លាយជាការពិត និងទទួលបានជោគជ័យ។ ទោះជាមានសម្ពាធខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយ ការផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែធ្វើគឺជាគន្លឹះក្នុងការទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិត និងក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់អ្នក។
-កុំធ្វើការងារនេះបន្តិច ការងារនោះបន្តិច ចូរផ្ដោតទៅលើការងារដែលអ្នកកំពុងធ្វើ ទោះជាអ្នកជួបនឹងក្តីបរាជ័យច្រើនដងក៏ដោយ។
-ចូរបន្ដផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែធ្វើរហូតដល់វាទទួលបានជោគជ័យ។
-ដរាបណាអ្នកមិនទាន់បោះបង់វាចោល អ្នកនឹងទទួលបានជោគជ័យ ព្រោះការផ្ដោតបញ្ញា គំនិត ស្មារតី និងការច្នៃប្រឌិត គឺជាគន្លឹះនាំទៅរកភាពជោគជ័យ៕

Advertisement