កំពូលតារាថៃទាំង 5 ដួង ដែលមានតម្លៃខ្លួនខ្ពស់ដាច់គេក្នុងនាមជាទូតសុឆន្ទៈប្រចាំឆ្នាំ2017

ដោយដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក Godzilist នៅថ្ងៃទី11 ខែមករា ឆ្នាំ 2018 នេះ បានឱ្យដឹងថា មានកំពូលតារាថៃជួរមុខចំនួន 5 ដួងបានទទួលការងារធំៗ​ជាទូតសុឆន្ទៈតំណាងផលិតផលប្រ៊េនដ៍ៗ ដែលមានការចែកចាយពាសពេញទីផ្សារលើពិភពលោក និងទទួលបានតម្លៃខ្លួនខ្ពស់បំផុតរហូតដល់សែនដុល្លារឯណោះ។ រូបភាពទាំងអស់ខាងក្រោមនេះនឹងបង្ហាញប្រិយមិត្តអ្នកអានគេហទំព័រសារព័ត៌មាន ឡារ៉ែន ទាំងអស់ឱ្យបានដឹងពីតម្លៃខ្លួនដ៏ខ្ពស់ដាច់គេក្នុងនាមជាទូតសុឆន្ទៈប្រចាំឆ្នាំ2017 របស់តារាថៃ 5 ដួងនោះដែលរួមមាន៖

5 .Chompoo Araya Hargate មានតម្លៃខ្លួន $300.000

4 .Nadech Kugimiya មានតម្លៃខ្លួន $300.000

3 .Aum Pachrapa Chaichua មានតម្លៃខ្លួន $345.000

2 .Jame JirayuTangsrisuk មានតម្លៃខ្លួន $430.000

1 .Bird Thongchai McIntyre មានតម្លៃខ្លួន $570.000

Advertisement