ម៉ូដ​សម្លៀកបំពាក់​បញ្ច្រាស​ពីមុខ​ទៅក្រោយ​កំពុង​ត្រូវ​បាន​ «សាប​ព្រោះ» ឡើង​វិញ

ការ​ស្លៀកពាក់​ខោអាវ​បញ្ច្រាស​ពីមុខ​មក​ក្រោយ បច្ចុប្បន្ន​​ត្រូវបាន​ក្រុមហ៊ុន​ច្នៃ​ម៉ូដ​សម្លៀកបំពាក់​ជាច្រើន​ក្នុង​ពិភពលោក​យកមក​ឡង់សេ។

ក្នុង​អតីតកាល Elsa Shiaparelli, John Galliano, Karl Lagerfeld, Kris Kross ធ្លាប់​ច្នៃ​ម៉ូដ​សម្លៀកបំពាក់​បញ្ច្រាស​នេះ​នៅក្នុង​អាល់​ប៊ុ​មរ​បស់​ពួកគេ​ក្នុង​ទសវត្សរ៍​ឆ្នាំ 1930 និង 1990។

យោងតាម Vogue ម៉ូដ​បែបនេះ​បង្ហាញ​ពី​ភាពសប្បាយ​រីករាយ​នៅក្នុង​ពេលដែល​ពិភពលោក​ស្ថិតក្នុង​ភាពច្របូកច្របល់ និង​លុបបំបាត់​គោលការណ៍​បុរាណ​នៅក្នុង​ការ​ស្លៀកពាក់។

សូម​ទស្សនាកម្រង​​រូបថត​ស្ដីពី​ម៉ូដ​សម្លៀកបំពាក់​បញ្ច្រាស​ពីមុខ​មក​ក្រោយ​​ដូច​មាននៅ​ខាងក្រោម៖

Advertisement