យានអវកាស​ចុះចត​លើ​ឋាន​ព្រះ​ចន្ទ​របស់​ប្រទេស​ចិន មាន​ទម្ងន់​ជាង 20 តោន

ស្ថានីយ​ចុះចត ឬ​យានអវកាស​ចុះចត​លើ​ឋាន​ព្រះ​ចន្ទ​របស់​ប្រទេស​ចិន នឹងមាន​ទម្ងន់​ប្រហែល 26 តោន ដោយ​រួមមាន ម៉ូឌុល​ព្រះ​ចន្ទ​ចំនួន​មួយគ្រឿង និង​ម៉ូឌុល​រុញច្រាន​មួយគ្រឿង។

យោងតាម​មន្ត្រី​នៅ​ទីភ្នាក់ងារ​អវកាស​ចិន យាន​ចុះចត​នេះ​អាច​នាំ​អ្នក​អវកាស​ពីររូប ចុះចត​លើ​ផ្ទៃ​ព្រះ​ចន្ទ​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ ម៉ូឌុល​ព្រះ​ចន្ទ​គឺជា​បន្ទប់​ដឹក​មនុស្ស ខណៈដែល​ម៉ូឌុល​រុញច្រាន​គឺជា​កំណាត់​ដែល​ជួយ​ទប់​មិនឱ្យ​យាន​ធ្លាក់ចុះ​លឿន​ពេក ក្នុងពេល​ចុះចត​លើ​ឋាន​ព្រះ​ចន្ទ។

ស្ថានីយ​ចុះចត​របស់​ចិន ប្រើប្រាស់​រចនា​រូបរាង​ដែលមាន​លក្ខណៈ​ស្រាល និង​មាន​បំពាក់​មុខងារ​រក្សា​ថាមពល​បម្រុង​ផងដែរ ហើយក៏​មានលទ្ធភាព​ហោះហើរ​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្ត។ ស្ថានីយ​នេះ​មាន​តួនាទី​នាំ​អ្នក​អវកាស​ពី​គន្លង​តារាវិថី​ព្រះ​ចន្ទ ចុះចត​លើ​ផ្ទៃ​របស់​វា ហើយ​ក្រោយមក ហោះ​ឡើងមក​កាន់​គន្លង​តារាវិថី​ព្រះ​ចន្ទ​វិញ មុននឹង​ក្រុម​អវកាស​ចរ ជិះ​យានអវកាស​ហោះ​ត្រឡប់​មកកាន់​ផែនដី។

Advertisement