អំពូល​ភ្លើង​ប្រភេទ​ណា​ដែល​ស៊ី​ភ្លើង​ច្រើនជាងគេ? LED ឬ Halogen?

អំពូល​ភ្លើង​មាន​ច្រើន​ប្រភេទ ប៉ុន្តែ​គ្រប់គ្នា​ពុំមែន​សុទ្ធតែ​ដឹងថា ប្រភេទ​ណា​ស៊ី​ភ្លើង​ច្រើន ឬ​តិច​នៅទេ។

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ប្រភេទ​អំពី​ភ្លើង​ដែល​ត្រូវបាន​គេ​ប្រៀបធៀប​កម្រិត​ភ្លឺ និង​កម្រិត​ស៊ី​ភ្លើង៖

មើល​ទៅលើ​តារាង​នេះ​ក៏​ដឹងថា អំពូល LED ស៊ី​ភ្លើង​តិចជាង​អំពូល​សរសៃ​ដល់​ទៅ​ប្រហែល 80%។ អំពី CFL ឈរ​លំដាប់​ទី​ពីរ បើ​និយាយ​ពី​កម្រិត​នៃ​ការ​សន្សំសំចៃ​ភ្លើង ខណៈ Halogen ជាប់​លេខ​បី៕

Advertisement