(វីដេអូ)-ទ័ព​យន្តហោះ​ដ្រោ​ន ហោះ​គេច​ឧបសគ្គ និង​ឆ្លងកាត់​ព្រៃ​ឫស្សី​ក្រាស់ ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ

នៅក្នុង​ការសាកល្បង​ហោះហើរ​របស់​សាកលវិទ្យាល័យ Zhejiang យន្តហោះ​គ្មាន​មនុស្ស​បើក (drone) ចំនួន ១០ គ្រឿង បានទទួល​ជោគជ័យ​ក្នុងការ​ឆ្លងកាត់​បរិស្ថាន​ដែល​គ្មាន​ការគ្រប់គ្រង និង​សម្បូរ​ដោយ​ឧបសគ្គ នៅក្នុង​ព្រៃ​ឫស្សី។

សារព័ត៌មាន SCMP បានឱ្យដឹងថា យន្តហោះ​ដ្រោ​ន​ស្វ័យប្រវត្តិ​ទាំង ១០ គ្រឿង​នេះ អាច​ហោះ​ឆ្លងកាត់​ព្រៃ​ឫស្សី​មួយ​នៅ ប្រទេស​ចិន។ បច្ចេកទេស​កុំព្យូទ័រ​មួយ​នាំ​ផ្លូវ​ឱ្យ​ពួកវា​គេច​ពី​ឧបសគ្គ ហោះហើរ​ប្រកបដោយ​ប្រសិទ្ធភាព និង​សហការគ្នា​ធ្វើការ​ជា​ក្រុម។

ពួកវា​អាច​ហោះ​ឆ្លងកាត់​ចន្លោះ​ចង្អៀត​រវាង​ដើម​ឫស្សី។ ទាំង​ដើម​ឫស្សី​ឈរ​ត្រង់ ដើម​ឫស្សី​ទេរ ឫស្សី​រលំ​ទាប គម្ពោត​ព្រៃ​ក្រាស់ មែកឈើ ឬ​ស្លឹកឈើ​ជាដើម សុទ្ធតែ​មិនអាច​រារាំង​ដ្រោ​ន​ទាំងនេះ​បាន។

នេះ​គឺជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ការសាកល្បង​បច្ចេកវិទ្យា​របស់​ក្រុម​អ្នកស្រាវជ្រាវ​ប្រចាំ​សាកលវិទ្យាល័យ Zhejiang ប្រទេស​ចិន​ ហើយ​វា​គឺជា​ក្រុម​យន្តហោះ​ដ្រោ​ន​ដំបូង​គេ​ដែល​ទទួលបាន​ជោគជ័យ​ក្នុងការ​ហោះហើរ​ក្នុង​បរិស្ថាន​មិនមាន​ការគ្រប់គ្រង។

បើតាម​ទ្រឹស្ដី បច្ចេកវិទ្យា​នេះ​អាចជួយ​បង្កើត​ផែនទី​ពីលើ​ទី​ខ្ពស់ និង​ជួយ​ដោះស្រាយ​គ្រោះមហន្តរាយ។ល។

Advertisement