4 ចំណុច​បញ្ជាក់ថា គណនី Facebook របស់​អ្នក​ត្រូវបាន​គេ Hack និង​ដំណោះស្រាយ

មាន​អ្នកប្រើប្រាស់​កម្មវិធី Facebook ជាច្រើន​តែងមាន​ការសង្ស័យ​ថា អាចមាន​គេ​លួច​ចូល​ប្រើប្រាស់ (Hack) ខណៈដែល​សង្កេតឃើញថា គណនី​របស់ខ្លួន​មាន​ភាពខុសប្រក្រតី ចម្លែកៗ អាច​ឈានដល់​ការបិទ​គណនី និង​មិនអាច​ចូល​ប្រើ​បាន​ក៏មាន។ ហេតុនេះ ថ្ងៃនេះ​គេហទំព័រ​ឡា​រ៉ែ​ន សូម​លើកយក​នូវ​ចំណុច 4 យ៉ាង​ដែល​បញ្ជាក់ថា គណនី Facebook ដែល​អាច​ត្រូវគេ Hack រួម​នឹង​វិធីសាស្ត្រ​ដោះស្រាយ​មក​ជម្រាបជូន​ផងដែរ។

1/ គឺ​ឈ្មោះ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ​កំណើត Email ឬ Password ត្រូវបាន​ផ្លាស់ប្ដូរ ដោយ​លោកអ្នក​មិនបាន​ដឹង
2/ ផ្ញើ Friend Request ទៅកាន់​អ្នកណាម្នាក់ ដោយ​លោកអ្នក​មិនបាន​ដឹង
3/ សារ​ត្រូវបាន​ផ្ញើ​ចេញពី​គណនី Facebook របស់លោក​អ្នក ប៉ុន្តែ​ខ្លួន​លោកអ្នក​មិនបាន​សរសេរ
4/ Post បង្ហាញ​ឡើងលើ Timeline ដោយ​លោកអ្នក​មិនមែនជា​អ្នក Post

ចំណុច​ទាំង 4 ខាងលើនេះ​បញ្ជាក់ថា គណនី Facebook របស់​អ្នក​ប្រាកដ​ជាមាន​អ្នក Hack ចូល​ហើយ ក្នុងនោះ​សម្រាប់​ដំណោះស្រាយ ប្រសិនបើ​លោកអ្នក​សង្ស័យថា Facebook ត្រូវបាន​គេ Hack ចូល​នោះ សូម​ធ្វើតាម​ដំណាក់កាល​ខាងក្រោម៖

1/ សូម​ចូលទៅ​កាន់  Facebook Help
2/ សូម​ចុច​លើ I think my account was hacked or someone is using it without my permission
3/ ចុច​លើ Secure You Account
4/ រួច​ធ្វើតាម​ការណែនាំ​របស់ Facebook ជាការ​ស្រេច៕

Advertisement