អ្នកអាចហួសចិត្ត ពេលបានរូបរាងរថយន្ត Ford Pickup កាលពី 100 ឆ្នាំមុន

មកដល់ពេលនេះ មានរយៈ 100 ឆ្នាំហើយ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី 27 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 1917 ដែលរថយន្ត Ford ប្រភេទ Pickup បានកកើតឡើង ដែលក្នុងនោះ លោកអ្នកអាចនឹងហួសចិត្ត នៅពេលបានឃើញរូបរាងរបស់វា កាលពីជំនាន់នោះ បើប្រៀបធៀបនឹងរថយន្តដែលមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន។

ម៉ូឌែលដំបូងនៃរថយន្តប្រភេទនេះ បានកើតចេញពីរថយន្តម៉ូដែល TT ដែលជាម៉ូឌែលរថយន្តដែលកើតចេញពីម៉ូដែល T ទទួលបានភាពជោគជ័យអស់រយៈពេលជាងមួយសតវត្ស និងបានក្លាយជាម៉ាករថយន្តលក់ដាច់បំផុតនៅលើពិភពលោក សម្រាប់ប្រើប្រាស់ដោយអ្នកចម្ការ ទាហាន អ្នកធ្វើការសំណង់ និងអ្នកបើកបរប្រណាំងជាដើម។ ការរចនា អនុភាព និងសមត្ថភាពរបស់រថយន្ត Ford Trucks បានផ្លាស់ប្តូរទាំងស្រុង បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរថយន្ត Ford Model TT កាលពី 100 ឆ្នាំមុន។
រថយន្ត Ford TT Long Chassis_Drawing

កាលឆ្នាំ 1976 អ្នកនិពន្ធ របស់ទស្សនាវដ្ដី Ford Truck បានសរសេរពាក្យសាមញ្ញបីម៉ាត់ “Built Ford Tough” ដែលបានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Ford ក្នុងការបង្កើតរថយន្តដែលរឹងមាំប្រកបដោយថាមពល និងមានប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពខ្ពស់។ បន្ទាប់មកទៀតក៏ឈានដល់ការចាប់កំណើតនៃរថយន្ត Ford Ranger ដែលជារថយន្ត ភីកអាប់ (Pickup) ជំនាន់ដំបូងដែលបានដាក់បង្ហាញនៅអាមេរិចខាងជើងក្នុងឆ្នាំ1982៕

Advertisement