ស្ថានីយ​វា​រី​អគ្គិសនី​ធំជាងគេ​លំដាប់​ទី​ពីរ​លើ​​ពិភពលោក ចាប់​ផ្ដើម​ដំណើរការពេញ​លេញ

(ប្រទេស​ចិន)- ស្ថានីយ​វារីអគ្គិសនី Baihetan កម្លាំង​ 16 GW នៅខេត្ត Sichuan និង Yunna ភាគ​និរតី​​ប្រទេស​ចិន បាន​ចាប់ផ្ដើម​ដំណើរ​ការ​ពេញ​លេញ​តាំង​ពី​ថ្ងៃទី 20 ធ្នូ 2022។

ស្ថានីយ​វា​រី​អគ្គិសនី Baihetan ដែល​ស្ថិតនៅលើ​ទន្លេ Jinsha ជា​ដៃទន្លេ​ផ្នែក​ខាងលើ​របស់​ទន្លេ Yangtze ជួយ​បញ្ជូន​អគ្គិសនី​ពី​តំបន់​ភាគ​ខាងលិច​ដែល​សម្បូរ​ធនធានធម្មជាតិ ទៅកាន់​តំបន់​ភាគ​ខាងកើត​របស់ ប្រទេស​ចិន ដែល​ក្រីក្រ​ធនធានធម្មជាតិ។​ Baihetan គឺជា​ស្ថានីយ​វា​រី​អគ្គិសនី​ធំជាងគេ​លំដាប់​ទី​ពីរ​លើ​​ពិភពលោក បន្ទាប់​ពី Three Gorges នៅ Hubei។

ដោយ​មាន​ម៉ាស៊ីន​វារី​អគ្គិសនី​ចំនួន 16 ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​ប្រភេទ​ធំជាង​គេ​លើ​ពិភពលោក ស្ថានីយ​វារី​អគ្គិសនី Baihetan អាច​ផលិត​អគ្គិសនី​បាន 62,400 gigawatt ម៉ោង/ឆ្នាំ គ្រប់​គ្រាន់​សម្រាប់​តម្រូវ​ការ​ប្រើប្រាស់​របស់​មនុស្ស 75 លាន​នាក់ នេះ​បើ​តាម CGTN។

Advertisement