រកស៊ី​ក្នុង​វិស័យ​ណា​ខ្លះ​​​ដែល​ងាយ​ក្លាយ​ជា​មហា​សេដ្ឋី​បំផុត​?

Warren Buffett

ហិរញ្ញវត្ថុ – វិនិយោគ បង្កើត​មហា​សេដ្ឋី​ជាង​ 420 នាក់​នៅលើពិភពលោក​ ក្នុងនោះ Warren Buffett ដែល​ជា​អគ្គនាយក​ប្រតិបត្តិ​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន Berkshire Hathaway គឺជា​អ្នក​មាន​ជាង​គេ​បង្អស់​។

ដើម​ខែ​នេះ ទស្សនាវដ្ដី Forbes បាន​ប្រកាស​បញ្ជី​ឈ្មោះ​មហា​សេដ្ឋី​ពិភពលោក​សម្រាប់​ឆ្នាំ2024​។ ឆ្នាំ​នេះ​ ពិភពលោក​​មាន​មហាសេដ្ឋី​សរុប​ចំនួន 2,781នាក់ ច្រើន​ជាង 141នាក់បើ​ធៀប​នឹង​ឆ្នាំ​កន្លង​។ ក្នុងនោះ ទ្រព្យ​របស់​មហាសេដ្ឋី​ទាំង​នេះ​ក៏​មាន​ច្រើន​ជាង​មុន ដោយ​មាន​រហូត​ដល់ 14,200 ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក​។ យោង​តាម​ស្ថិតិ​របស់ Forbes មហាសេដ្ឋី​ភាគ​ច្រើន​រក​ស៊ី​ក្នុង​វិស័យ​ចំនួន​10 ដែល​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

1/ ហិរញ្ញវត្ថុ-វិនិយោគ

-ចំនួន​មហា​សេដ្ឋី​៖ 427នាក់
-អត្រា​នៅ​ក្នុង​បញ្ជី​៖ 15%
-អ្នក​មាន​ជាង​គេ​៖ Warren Buffett (អាម៉េរិក) (133ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក)

2/ បច្ចេកវិទ្យា

-ចំនួន​មហា​សេដ្ឋី​៖ 342​នាក់
-អត្រា​នៅ​ក្នុង​បញ្ជី​៖ 12%
-អ្នក​មាន​ជាង​គេ​៖ Jeff Bezos (អាម៉េរិក) ( 194ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក)

3/ ផលិត

-ចំនួន​មហា​សេដ្ឋី​៖ 328នាក់
-អត្រា​នៅ​ក្នុង​បញ្ជី​៖ 12%
-អ្នក​មាន​ជាង​គេ​៖ Reinhold Wuerth (អាល្លឺម៉ង់) (33.6ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក)

4/ សម្លៀកបំពាក់-លក់​រាយ

-ចំនួន​មហា​សេដ្ឋី​៖ 285នាក់
-អត្រា​នៅ​ក្នុង​បញ្ជី​៖ 10%
-អ្នក​មាន​ជាង​គេ​៖ Bernard Arnault (បារាំង) (233​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក)

5/ អាហារ – ភេសជ្ជៈ

-ចំនួន​មហា​សេដ្ឋី​៖ 210នាក់
-អត្រា​នៅ​ក្នុង​បញ្ជី​៖ 8%
-អ្នក​មាន​ជាង​គេ​៖ Zhong Shanshan (ចិនដីគោក) (62.3ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក)

6/ ពហុវិស័យ

-ចំនួន​មហា​សេដ្ឋី​៖ 201នាក់
-អត្រា​នៅ​ក្នុង​បញ្ជី​៖ 7%
-អ្នក​មាន​ជាង​គេ​៖ Mukesh Ambani (ឥណ្ឌា) (116ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក)

7/ សុខាភិបាល

-ចំនួន​មហា​សេដ្ឋី​៖ 197នាក់
-អត្រា​នៅ​ក្នុង​បញ្ជី​៖ 7%
-អ្នក​មាន​ជាង​គេ​៖ Dilip Shanghvi (ឥណ្ឌា) (22.6ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក)

8/ អចលនាទ្រព្យ

-ចំនួន​មហា​សេដ្ឋី​៖ 190នាក់
-អត្រា​នៅ​ក្នុង​បញ្ជី​៖ 7%
-អ្នក​មាន​ជាង​គេ​៖ Lee Shau Kee (ចិនហុងកុង) (27.7ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក)

9/ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ – កម្សាន្ត

-ចំនួន​មហា​សេដ្ឋី​៖ 104នាក់
-អត្រា​នៅ​ក្នុង​បញ្ជី​៖ 4%
-អ្នក​មាន​ជាង​គេ​៖ Rupert Murdoch (អាម៉េរិក​ដើម​កំណើត​អូស្ត្រាលី) (19.5 ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក)។

10/ ថាមពល

-ចំនួន​មហា​សេដ្ឋី​៖ 98នាក់
-អត្រា​នៅ​ក្នុង​បញ្ជី​៖ 4%
-អ្នក​មាន​ជាង​គេ​៖ Harold Hamm (អាម៉េរិក) (18.5ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក)។

Advertisement