ទ្រព្យរបស់​លោក​ Trump កើន​ឡើង​ទ្វេដង​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ

ករណី Trump Media សម្រេច​បាន​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ច្របាច់​បញ្ចូល​គ្នា​ជាមួយ​នឹង​ក្រុម​ហ៊ុន​ដទៃ​មួយ​ផ្សេង​ទៀត ដើម្បី​ឡើង​ផ្សារ​ហ៊ុន បាន​ជួយ​ឱ្យ​អតីត​ប្រធានាធិបតី​អាម៉េរិក ជា​លើក​ដំបូង មាន​ឈ្មោះ​ក្នុង​ top 500 នៃ​អ្នក​មាន​ជាង​គេ​លើ​ពិភពលោក​។

កាល​ពី​ថ្ងៃទី 25 មីនា Trump Media ដែល​ជា​ក្រុម​ហ៊ុន​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​របស់​លោក​ Donald Trump បាន​ប្រកាស​ថា សម្រេច​បាន​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ច្របាច់​បញ្ចូល​គ្នា​ជាមួយ​នឹង​ Digital World Acquisition Corp។ ក្រុម​ហ៊ុន​ថ្មី​នឹង​មាន​ឈ្មោះ​ថា Trump Media & Technology Group នឹង​គ្រប់​គ្រង​បណ្ដាញ​សង្គម Truth Social ដែល​បង្កើត​ឡើងដោយ​លោក Trump កាល​ពី​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​មុន​។ ភាគ​ហ៊ុន​របស់​ពួក​គេ​ចាប់​ផ្ដើម​ដាក់​ឱ្យ​ជួញដូរ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃទី 26 មីនា 2024​។

ព័ត៌មាន​ខាងលើ​បាន​ជួយ​ឱ្យ​ភាគ​ហ៊ុន Digital World កើន 35% កាល​ពី​ថ្ងៃទី 25 មីនា​។ បើ​គិត​ទៅ​តាម​តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន ភាគ​ហ៊ុន​របស់​លោក​ Trump នៅ​ក្នុង​ក្រុម​ហ៊ុន​ថ្មី​ នឹង​មាន​តម្លៃ​ 4 ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក​។

ប្រការ​នេះ​ ជួយ​ឱ្យ​លោក​ Trump មាន​ឈ្មោះក្នុង​បញ្ជី​ស្ដី​ពី​អ្នក​មាន​ជាង​គេ​ទាំង​ 500 នាក់​ នៅ​លើ​ពិភពលោក​ របស់​ Bloomberg។ Bloomberg គណនា​ឃើញ​ថា ទ្រព្យ​របស់​លោក​ Trump បាន​កើន​ឡើង​ 4 ពាន់​លាន​ដុល្លារ​បន្ថែម​ទៀត​នៅ​ក្នុង​ថ្ងៃទី 25 មីនា​។ បច្ចុប្បន្ន អតីត​ប្រធានាធិបតី​អាម៉េរិក​រូប​នេះ មាន​ទ្រព្យ​ចំនួន 6.5 ពាន់​លាន​ដុល្លារ​។

Advertisement