10 គ្រូ​សារ​ដែល​មានទ្រព្យ​​សម្បត្តិ​ច្រើនជាងគេបង្អស់​នៅ​ទ្វីបអាស៊ី

ក្រុមគ្រួសារ​របស់​លោក Mukesh Ambani

គ្រួសារ Ambani នៅ​ប្រទេស​ឥណ្ឌា ​បាន​ក្លាយជា​អ្នកមាន​ជាងគេ​នៅ​ទ្វីបអាស៊ី​ជាលើក​ទី​បួន​ ដោយមាន​ទ្រព្យ​សរុប​ច្រើនជាង 79 ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក។

យោងតាម​ស្ថិតិ​របស់​ទំព័រ Bloomberg Billionaires Index ទ្រព្យសម្បត្តិ​របស់ 20 គ្រួសារ​ដែលមាន​ជាងគេ​នៅ​អាស៊ី​ក្នុងឆ្នាំនេះ​បាន​ថយចុះ​ 17.7 ពាន់​លាន​ដុល្លារ ធៀប​នឹង​ឆ្នាំ​កន្លង មក​នៅត្រឹម 478.1 ពាន់​លាន​ដុល្លារ។ មូលហេតុ​សំខាន់​ដែល​នាំ​ឱ្យ​មាន​ការ​ថយ​ចុះ​នេះ​គឺ​ដោយសារ​ទ្រព្យ​របស់ 5 គ្រួសារ​នៅ​ឥណ្ឌា បាន​ថយចុះ​សរុប 17.1 ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក។

ឆ្នាំនេះ គ្រូសារ​លោក Mukesh Ambani ឈរលើ​កំពូល​តារាង​ចំណាត់ថ្នាក់​ជា​លើក​ទី​បួន។ បន្ទាប់មក​គឺ​គ្រួសារ Hartono និងគ្រួសារ​ Kwok។

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​គ្រួសារ​​ទាំង​ 10 មាន​ជាងគេ​បង្អស់​នៅ​ទ្វីបអាស៊ី​ក្នុង​ឆ្នាំ 2023 ៖

10- Lee

លោក Jay Y. Lee ប្រធានក្រុមហ៊ុន Samsung Electronics
 • ក្រុមហ៊ុន៖ Samsung
 • ទីស្នាក់ការ​កណ្ដាល៖ កូរ៉េខាងត្បូង
 • ជំនាន់​អ្នកគ្រប់គ្រង​ក្រុមហ៊ុន៖ 3
 • ទ្រព្យ៖ 18.5 ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក

9- Tsai

លោក Daniel Tsai កូនប្រុសរបស់ Tsai Wan-tsai គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Fubon Financial
 • ក្រុមហ៊ុន៖ Cathay Financial, Fubon Financial
 • ទីស្នាក់ការ​កណ្ដាល៖ កោះ​តៃវ៉ាន់
 • ជំនាន់​អ្នកគ្រប់គ្រង​ក្រុមហ៊ុន៖ 3
 • ទ្រព្យ៖ 21.4 ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក

8- Pao/Woo

លោក Pao Yeu-Kong
 • ក្រុមហ៊ុន៖ BW Group, Wheelock
 • ទីស្នាក់ការ​កណ្ដាល៖ ហុងកុង (ប្រទេស​ចិន)
 • ជំនាន់​អ្នកគ្រប់គ្រង​ក្រុមហ៊ុន៖ 3
 • ទ្រព្យ៖ 22.6 ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក

7- Cheng

លោក Henry Cheng ប្រធានក្រុមហ៊ុន New World Development
 • ក្រុមហ៊ុន៖ New World Development, Chow Tai Fook
 • ទីស្នាក់ការ​កណ្ដាល៖ ហុងកុង (ប្រទេស​ចិន)
 • ជំនាន់​អ្នកគ្រប់គ្រង​ក្រុមហ៊ុន៖ 4
 • ទ្រព្យ៖ 25.9 ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក

6- Yoovidhya

លោក Saravoot Yoovidhya នាយកប្រតិបត្តិរបស់ TCP Group
 • ក្រុមហ៊ុន៖ TCP Group
 • ទីស្នាក់ការ​កណ្ដាល៖ ប្រទេស​ថៃ
 • ជំនាន់​អ្នកគ្រប់គ្រង​ក្រុមហ៊ុន៖ 2
 • ទ្រព្យ៖ 27.4 ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក

5- Chearavanont

លោក Dhanin Chearavanont
 • ក្រុមហ៊ុន៖ Charoen Pokphand Group
 • ទីស្នាក់ការ​កណ្ដាល៖ ប្រទេស​ថៃ
 • ជំនាន់​អ្នកគ្រប់គ្រង​ក្រុមហ៊ុន៖ 4
 • ទ្រព្យ៖ 28.2 ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក

4- Mistry

ក្រុមគ្រួសារ​របស់​លោក Mistry
 • ក្រុមហ៊ុន៖ Shapoorji Pallonji Group
 • ទីស្នាក់ការ​កណ្ដាល៖ ឥណ្ឌា
 • ជំនាន់​អ្នកគ្រប់គ្រង​ក្រុមហ៊ុន៖ 5
 • ទ្រព្យ៖ 28.4 ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក

3- Kwok

បងប្អូន​ទាំង​បី​របស់​គ្រួសារ​ត្រកូល Kwok
 • ក្រុមហ៊ុន៖ Sun Hung Kai Properties
 • ទីស្នាក់ការ​កណ្ដាល៖ ហុងកុង (ប្រទេស​ចិន)
 • ជំនាន់​អ្នកគ្រប់គ្រង​ក្រុមហ៊ុន៖ 3
 • ទ្រព្យ៖ 34.8 ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក

2- Hartono

លោក Michael Bambang Hartono
 • ក្រុមហ៊ុន៖ Djarum, Bank Central Asia
 • ទីស្នាក់ការ​កណ្ដាល៖ ឥណ្ឌូណេស៊ី
 • ជំនាន់​អ្នកគ្រប់គ្រង​ក្រុមហ៊ុន៖ 3
 • ទ្រព្យ៖ 38.8 ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក

1-Ambani

លោក Mukesh Ambani (ឆ្វេង) និង​លោក​ Anil Ambani
 • ក្រុមហ៊ុន៖ Reliance Industries
 • ទីស្នាក់ការ​កណ្ដាល៖ ឥណ្ឌា
 • ជំនាន់​អ្នកគ្រប់គ្រង​ក្រុមហ៊ុន៖ 3
 • ទ្រព្យ៖ 79.3 ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក
Advertisement