ប្រទេស​ពីរ​ក្នុង​ចំណោម​មហា​អំណាច​សេដ្ឋកិច្ច​ធំ​ៗ​ទាំង​ដប់​របស់​ពិភពលោក​ កំពុង​ជួប​វិបត្តិ​សេដ្ឋកិច្ច​

ចក្រភព​អង់គ្លេស​ និង​ជប៉ុន បាន និង​កំពុង​​ធ្លាក់ចូល​ក្នុង​វិបត្តិ​សេដ្ឋកិច្ច​ចាប់​ពី​ដំណាក់​កាល​ចុង​ឆ្នាំ​ 2023 ខណៈ​​ដែល​សហរដ្ឋ​អាម៉េរិក បន្ត​ទទួល​បាន​សញ្ញាណវិជ្ជមាន​​គួរ​ឱ្យ​មាន​សុទិដ្ឋិនិយម​ជាង​មុន​។

មហា​អំណាច​សេដ្ឋកិច្ច​ទាំង​ដប់​របស់​ពិភពលោក​ រួម​ចំណែក​យ៉ាង​ធំ​ធេង​ទៅ​ក្នុង​ផលិត​ផល​ក្នុង​ស្រុក​សរុប (GDP) ទូទាំង​សកល​លោក​ និង​មាន​ឥទ្ធិពលយ៉ាង​ខ្លាំង​ក្លា​ដល់​គោល​នយោបាយ​សេដ្ឋកិច្ច និង​ពាណិជ្ជកម្ម​អន្តរជាតិ​។ ក៏​ប៉ុន្តែ ពីរ​ប្រទេស​ក្នុង​ចំណោម​នោះ ពោល​គឺ​ ជប៉ុន និង​អង់គ្លេស ថ្មី​ៗ​នេះ​បាន​ប្រកាស​អំពី​ស្ថានភាព​​សេដ្ឋកិច្ច​ ដែល​ធ្លាក់​ចូល​ក្នុង​វិបត្តិ ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ពីរ​ត្រី​មាស​ជា​បន្ត​បន្ទាប់​។ ចំណែក​​មហា​អំណាច​សេដ្ឋកិច្ច​ទាំង​ 8 ផ្សេង​ទៀត​ បាន​ឃើញ​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ងើប​ឡើង​វិញ​ប្រកប​ដោយ​ទំនុក​ចិត្ត​។

ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺជា​ស្ថានភាព​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ Top 10 នៃ​ប្រទេស​មហា​អំណាច​សេដ្ឋកិច្ច​ទាំង​ដប់ លើ​ពិភពលោក​ នៅក្នុង​ឆ្នាំ 2024​ ដោយ​យោង​ទៅ​លើ​ការ​វិភាគ​ទិន្នន័យ​របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុ​អន្តរជាតិ​ (IMF) ដែល​គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃទី 07 ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2024​៖

សហរដ្ឋ​អាម៉េរិក​

GDP៖ 27,974 ពាន់លាន​ដុល្លារ​
GDP ជាមធ្យម​សម្រាប់​​មនុស្ស​ម្នាក់​៖ 83 ពាន់​ដុល្លារ​
កំណើន​ GDP ប្រចាំ​ឆ្នាំ​៖ 1.5%

ចាប់​ពី​ឆ្នាំ 1960 ដល់​បច្ចុប្បន្ន សហរដ្ឋ​អាម៉េរិក​ នៅ​តែ​រក្សា​បាន​តំណែង​ជា​មហា​អំណាច​សេដ្ឋកិច្ច​ទី​មួយ​លើ​ពិភពលោក​។

ប្រទេស​ចិន​

GDP៖ 18,566 ពាន់លាន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក​
GDP ជាមធ្យម​សម្រាប់​​មនុស្ស​ម្នាក់​៖ 13 ពាន់​ដុល្លារ​
កំណើន​ GDP ប្រចាំ​ឆ្នាំ​៖ 4.2%

ប្រទេស​នេះ​បាន​ហក់​​ពី​ចំណាត់​ថ្នាក់​មហា​អំណាច​សេដ្ឋកិច្ច​ទី​បួន​កាល​ពី​ឆ្នាំ 1960 ឡើង​មក​ចំណាត់ថ្នាក់​ទី​ពីរ​នៅ​ក្នុង​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​នេះ​។

ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់

GDP៖ 4,730 ពាន់លាន​ដុល្លារ​
GDP ជាមធ្យម​សម្រាប់​​មនុស្ស​ម្នាក់​៖ 56 ពាន់​ដុល្លារ​
កំណើន​ GDP ប្រចាំ​ឆ្នាំ​៖ 0.9%

ប្រទេស​ជប៉ុន​

GDP៖ 4,291 ពាន់លាន​ដុល្លារ​
GDP ជាមធ្យម​សម្រាប់​​មនុស្ស​ម្នាក់​៖ 34 ពាន់​ដុល្លារ​
កំណើន​ GDP ប្រចាំ​ឆ្នាំ​៖ 1.0%

ប្រទេស​ឥណ្ឌា

GDP៖ 4,112 ពាន់លាន​ដុល្លារ​
GDP ជាមធ្យម​សម្រាប់​​មនុស្ស​ម្នាក់​៖ 2.8 ពាន់​ដុល្លារ​
កំណើន​ GDP ប្រចាំ​ឆ្នាំ​៖ 6.3%

ចក្រភព​អង់គ្លេស​

GDP៖ 3,592 ពាន់លាន​ដុល្លារ​
GDP ជាមធ្យម​សម្រាប់​​មនុស្ស​ម្នាក់​៖ 52 ពាន់​ដុល្លារ​
កំណើន​ GDP ប្រចាំ​ឆ្នាំ​៖ 0.6%

ប្រទេស​បារាំង

GDP៖ 3,182 ពាន់លាន​ដុល្លារ​
GDP ជាមធ្យម​សម្រាប់​​មនុស្ស​ម្នាក់​៖ 48 ពាន់​ដុល្លារ​
កំណើន​ GDP ប្រចាំ​ឆ្នាំ​៖ 1.3%

ប្រទេស​អ៊ីតាលី

GDP៖ 2,280 ពាន់លាន​ដុល្លារ​
GDP ជាមធ្យម​សម្រាប់​​មនុស្ស​ម្នាក់​៖ 38 ពាន់​ដុល្លារ​
កំណើន​ GDP ប្រចាំ​ឆ្នាំ​៖ 0.7%

ប្រទេស​ប្រេស៊ីល

GDP៖ 2,272 ពាន់លាន​ដុល្លារ​
GDP ជាមធ្យម​សម្រាប់​​មនុស្ស​ម្នាក់​៖ 11 ពាន់​ដុល្លារ​
កំណើន​ GDP ប្រចាំ​ឆ្នាំ​៖ 1.5%

ប្រទេស​កាណាដា

GDP៖ 2,242 ពាន់លាន​ដុល្លារ​
GDP ជាមធ្យម​សម្រាប់​​មនុស្ស​ម្នាក់​៖ 55 ពាន់​ដុល្លារ​
កំណើន​ GDP ប្រចាំ​ឆ្នាំ​៖ 1.6%

Advertisement