គម្រោង​វិនិយោគ​ថ្មី​ចំនួន 15 ទទួល​បាន​ការ​អនុម័ត​ពី​ក្រុម​ប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា ក្នុង​ពីរ​សប្ដាហ៍​ដើម​ខែ​ធ្នូ

ក្នុងរយៈពេលពីរ​សប្តាហ៍នៃខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023 កន្លង​ទៅ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា បាន​សម្រេ​ចចេញ​វិញ្ញាបនបត្រ​ចុះ​បញ្ជី​គម្រោង​វិនិយោគ​ចំនួន ​15 ​ដែល​មាន​ទុន​វិនិយោគ​សរុប​ប្រមាណ​ជាង​ 247​ លាន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក ​និង​អាច​បង្កើត​ការ​ងារ​បាន​ប្រមាណ​ជាង​ 16,000​ កន្លែង។

ព័ត៌មាន​ខាងលើ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ ក្រុម​ប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា (CDC) ចេញ​ផ្សាយ​កាល​ពី​ថ្ងៃទី 20 ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ 2023​។

ព័ត៌មានលម្អិត សូម​អាន​សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​ CDC ដែល​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

Advertisement