ក្រុម​ហ៊ុន​ VinFast មាន​កម្មវិធី​ «ទទួល​យក​រថយន្ត​សាំង – ផ្ដល់ជូន​រថយន្ត​អគ្គិសនី»

បន្ទាប់ពី​បាន​ទទួល​ជោគ​ជ័យ​ក្នុង​កម្មវិធី​ «ទទួល​យកម៉ូតូសាំង – ផ្ដល់​ជូន​ម៉ូតូអគ្គិសនី» ដែល​បាន​អនុវត្ត​តាំង​ពី​ចុង​ខែ​មីនា កម្មវិធី​ថ្មី​ «ទទួល​យក​រថយន្ត​សាំង – ផ្ដល់ជូន​រថយន្ត​អគ្គិសនី» របស់ក្រុម​ហ៊ុន​ផលិត​រថយន្ត​អគ្គិសនី​វៀតណាម​ VinFast នឹង​នាំ​មក​នូវ​ឱកាស​សម្រាប់​អតិថិជន​ដែល​ចង់​ប្ដូរ​រថយន្ត​សាំង​ យក​រថយន្ត​អគ្គិសនី​ VinFast ។

យោង​តាម​កម្មវិធីខាងលើ ម្ចាស់​រថយន្ត​អគ្គិសនី VinFast ទាំង​ឡាយ​ដែល​ចង់​ប្ដូរ​យក​រថយន្ត​អគ្គិសនី​ស៊េរី​ខ្ពស់​ជាង​ ក៏​អាច​ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៍​ពី​កម្មវិធី​ «ទទួល​យក​រថយន្ត​សាំង – ផ្ដល់ជូន​រថយន្ត​អគ្គិសនី» នេះ​ផងដែរ​។

ជាក់ស្ដែង អតិថិជន​ដែល​ជា​ម្ចាស់​រថយន្ត​សាំង​ និង​រថយន្ត​អគ្គិសនី​ VinFast នឹង​ទទួល​បាន​ការ​ធានា​ពី​ក្រុម​ហ៊ុន Cho Tot ដែល​ជា​ដៃ​គូ​សហការ​ ទាក់​ទង​នឹង​តម្លៃ​។ ចំណែក​ម្ចាស់​រថយន្ត​សាំង​យីហោ​ផ្សេង​ពី VinFast ក៏​កម្មវិធី​ខាងលើ​ទទួល​ទិញ​ក្នុង​តម្លៃ​សម​រម្យជាង​ទីផ្សារ​។

ទន្ទឹម​នឹង​នេះ​ នៅ​ពេល​ទិញ​រថយន្តអគ្គិសនី​ VinFast ថ្មី អតិថិជន​ដែល​លក់​រថយន្ត​ចាស់​ឱ្យ​កម្មវិធី​ «ទទួល​យក​រថយន្ត​សាំង – ផ្ដល់ជូន​រថយន្ត​អគ្គិសនី» នឹង​ទទួល​បាន​ឥណទាន​ឡើង​ដល់ 8 ឆ្នាំ​ ក៏ដូចជា​ឥណទាន​ស្មើ​នឹង​ 80% នៃ​តម្លៃ​រថយន្ត​ថ្មី ព្រម​ទាំង​​ការប្រាក់ទាប​បំផុត​ នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​វៀតណាម​។

កម្មវិធី «ទទួល​យក​រថយន្ត​សាំង – ផ្ដល់ជូន​រថយន្ត​អគ្គិសនី» របស់ VinFast និង Cho Tot នៅ​វៀតណាម បាន​​ផ្ដើម​ដំណើរ​ការ​ចាប់​​ពី​ថ្ងៃទី 22 ខែ​មេសា ឆ្នាំ 2024​។

Advertisement