តម្លៃ​មូលធន​ទីផ្សារ​​នៃ​ក្រុម​ហ៊ុន​មេ​របស់ Facebook កើន​ជិត 200 ពាន់​លាន​​ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ

អត្រា​កំណើន​នៃ​តម្លៃ​​មូល​ធន​ទីផ្សារ​កាល​ពី​ថ្ងៃទី 02 កុម្ភៈ 2024 របស់​ក្រុម​ហ៊ុន​មេ​របស់​បុត្រ​សម្ព័ន្ធ Facebook បង្កើត​បាន​កំណត់ត្រា​ថ្មី​នៅ Wall Street ដោយ​សារ​លទ្ធផល​នៃ​ការ​រកស៊ី​មាន​ភាព​ល្អ​ប្រសើរ និង​ការ​ប្រកាស​អំពី​ការ​ផ្ដល់​ភាគ​លាភ​។

ទី​បញ្ចប់​នៃ​វគ្គ​ជួញ​ដូរ​ក្នុង​ថ្ងៃទី 02 កុម្ភៈ ភាគ​ហ៊ុន​ Meta Platform កើន​ 20.3%​។ នេះ​គឺជា​កំណើន​​ខ្ពស់​បំផុត​របស់​ភាគ​ហ៊ុន​នេះ​នៅ​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​កន្លង​។ គិត​ចាប់​ពី​ដើម​ឆ្នាំ​ ភាគ​ហ៊ុន​ Meta បាន​កើន​ 35%​។

តម្លៃមូលធន​ទីផ្សារ​របស់​​ក្រុម​ហ៊ុន​នេះ​ក៏​កើន​បន្ថែម​ 196 ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក ដែល​ជា​កំណើន​ខ្ពស់​បំផុត​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​នៃ​បណ្ដា​ក្រុម​ហ៊ុន​ដែល​បាន​ចុះ​បញ្ជី​នៅ​ផ្សារ​ហ៊ុន​អាម៉េរិក​។ អត្រា​នៃ​កំណើន​នេះ​ខ្ពស់​ជាង​កំណត់​ត្រា​ចាស់​ 190 ពាន់​លាន​ដុល្លារ​របស់​ Amazon ដែល​បង្កើត​បាន​កាល​ពី​ខែ​កុម្ភៈ 2022​។ តម្លៃ​មូលធន​ទីផ្សារ​របស់ Meta បច្ចុប្បន្ន​គឺ​ជាង 1,220 ពាន់​លាន​ដុល្លារ​។

ភាគ​ហ៊ុន Meta កើន​ឡើង​ បន្ទាប់​ពី​ក្រុម​ហ៊ុន​នេះ​បាន​ប្រកាស​ទិញ​ភាគ​ហ៊ុន​តម្លៃ 50 ពាន់​លាន​ដុល្លារ​មក​វិញ​ ព្រម​ទាំង​ផ្ដល់​ភាគ​លាភ​ជា​លើក​ដំបូង​ក្នុង​អត្រា 0.5 ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ហ៊ុន​៕

Advertisement