ជា​លើកដំបូង ភេសជ្ជៈ​ធ្វើ​ពី​ទឹក​ផ្កា​ដូងស្រស់របស់​ខ្មែរ​ក្រោម ត្រូវ​បាន​នាំ​ចេញ​ទៅ​សហរដ្ឋ​អាម៉េរិក

អ្នកស្រី ថាច់ ធីចន្ធី ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន SOKFARM CO., LTD

(វៀតណាម) – កាល​ពី​ថ្ងៃទី 25 តុលា ភេសជ្ជៈ​ទឹក​ផ្កាដូង​ស្រស់​ចំនួន 20,000 ដប ដែល​ជា​ផលិតផល​ពិសេស​របស់​ខេត្ត​ត្រាវិញ (ព្រះត្រពាំង) ត្រូវ​បាន​នាំ​ចេញ​ជា​ផ្លូវ​ការ​ទៅ​កាន់​ទីផ្សារ​សហរដ្ឋ​អាម៉េរិក​។

ទឹក​ផ្កាដូង​ស្រស់​គឺជា​មួយក្នុង​ចំណោម​ផលិត​ផល​ចំនួន 19 មុខ​ ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​ក្រុម​ផលិត​ផល​​ដែល​ជាប់​ចំណាប់​ថ្នាក់​ OCOP ផ្កាយ​ 5 ដែល​​វៀតណាម​ ទទួល​ស្គាល់​ក្នុង​​ឆ្នាំ 2023​។

តាម​ផែនការ ក្រោយ​ពី​ទទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ​ក្នុង​ការ​លក់​ដំបូង ជាមធ្យម​ក្នុង​មួយ​ខែ​ ភេសជ្ជៈ​ទឹក​ផ្កាដូង​ស្រស់​ពី 20,000 ដល់ 40,000 ដប​ នឹង​ត្រូវ​បាន​នាំ​ចេញ​ពី​កាន់​ទីផ្សារ​សហរដ្ឋ​អាម៉េរិក​។

ក្នុងចំណោម​ផលិត​ផល​ចំនួន 19 មុខ​ ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​ក្រុម​ផលិតផលផ្កាយ​ 5 ​ដែល​ទទួល​ស្គាល់​ដោយ OCOP ក្នុង​ឆ្នាំ​ 2023 ខេត្ត​ព្រះ​ត្រពាំង នៅ​ដែន​ដី​កម្ពុជា​ក្រោម​ (វៀតណាម​) ​រួម​ចំណែក​រហូត​ដល់ 3 មុខ​ ហើយ​ 3 មុខ​នេះ​ ក៏សុទ្ធ​តែ​ជា​ផលិត​ផល​ដែល​ធ្វើ​ពី​ដូង​ រួម​មាន ភេសជ្ជៈ​ធ្វើ​ពី​ទឹក​ផ្កាដូង​ស្រស់ ស្ករ​ផ្កាដូង​ របស់​ក្រុម​ហ៊ុន SOKFARM CO., LTD ដែល​ជា​​កម្មសិទ្ធិ​របស់​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្រោម អ្នក​ស្រី ថាច់ ធី​ចន្ធី និង​ក្រមួន​ដួង​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន VICOSAP។

Advertisement