រថយន្ត​អគ្គិសនី​ដប់​ម៉ូដែល​ដែល​ល​ក់​ដាច់​ជាង​គេ​លើ​ពិភពលោក

បរិមាណ​រថយន្ត​អគ្គិសនីទូទាំង​ពិភពលោក​​ដែល​ត្រូវ​បាន​លក់​ចេញ​ក្នុង​ខែ​សីហា​ ឆ្នាំ 2023 គឺជាង​ 1.2 លាន​គ្រឿង​ ហើយ​នៅ​ក្នុង​ Top 10 នៃ​រថយន្ត​អគ្គិសនី​ដែល​លក់​ដាច់​ជាងគេនេះ មាន​រថយន្ត​របស់​ចិន​រហូត​ដល់ 80%​។

ដូច​ទៅ​នឹង​ប៉ុន្មាន​ខែ​មុន​ Tesla Model Y គឺជា​រថយន្ត​អគ្គិសនី​ដែល​លក់​ដាច់​ជាង​គេ​បង្អស់​នៅ​ក្នុង​ខែសីហា​ ដោយ​លក់​បាន 115,885 គ្រឿង ច្រើន​ជាង​ឆ្ងាយ​បើធៀប​នឹង​ម៉ូដែល​ដទៃ​។

បណ្ដា​រថយន្ត​អគ្គិសនី​ដទៃ​ដែល​លក់​ដាច់​ជាង​គេ​គឺ BYD Song (BEV និង PEV ត្រូវ​បាន​គិត​ចូល​​គ្នា), Tesla Model 3,​ BYD Qin (BEV និង PEV ត្រូវ​បាន​គិត​ចូល​គ្នា) ,​ BYD Seagull, BYD Yuan, BYD Dolphin រួម​នឹង​ GAC Aion Y, BYD Han និង GAC Aion S។ នៅ​ក្នុង​ Top 10 នៃ​រថយន្ត​អគ្គិសនី​ដែល​លក់​ដាច់​ជាងគេ​លើ​ពិភពលោក មាន​រថយន្ត​របស់​ចិន​រហូត​ដល់ 80%​។

ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺជា​តួលេខ​ជាក់​លាក់​ស្ដី​ពី​ម៉ូដែល​រថយន្តអគ្គិសនី​​ទាំង​ដប់ ​ដែល​លក់​ដាច់​ជាង​គេ​លើ​ពិភពលោក​៖

  • Tesla Model Y – 115,885 គ្រឿង​
  • BYD Song Plus (9,081 BEV + 48,522 PHEV) – 57,603 គ្រឿង
  • Tesla Model 3 – 48,815 គ្រឿង
  • BYD Qin Plus (11,663 BEV + 31,155 PHEV) – 42,818 គ្រឿង
  • BYD Seagull – 34,841 គ្រឿង
  • BYD Yuan Plus (ឬ​ហៅ​ថា Atto 3) – 32,690 គ្រឿង
  • BYD Dolphin – 32,288 គ្រឿង
  • GAC Aion Y – 26,719 គ្រឿង
  • BYD Han (10,506 BEV + 12,355 PHEV) – 22,861 គ្រឿង
  • GAC Aion S – 22,650 គ្រឿង
Tesla Model Y
BYD Song
GAC Aion Y
Advertisement