ក្រុម​ហ៊ុន​ចិន BYD ដាក់​លក់​រថយន្ត​សេដាន​អគ្គិសនី​នៅ​សិង្ហបុរី​ និង​ស៊ីលី

ក្រុម​ហ៊ុន​ចិន BYD បាន​បង្ហាញ​រថយន្ត​ប្រភេទ​សេដាន​អគ្គិសនី​ Seal នៅ​ប្រទេស​សិង្ហបុរី និង​ស៊ីលី ក្នុង​បំណង​ប្រកួត​ប្រជែង​ជាមួយ​នឹង​ Model 3 របស់​ Tesla។

នៅ​សិង្ហបុរី BYD បាន​សហការ​ជាមួយ​ក្រុម​ហ៊ុន​ក្នុង​ស្រុក​ Vantage Automotive ដើម្បី​បង្ហាញ​​កំណែ​ Seal ចង្កូត​ស្ដាំ។ នេះ​បើ​តាម​សេចក្ដី​ប្រកាស​របស់​ BYD កាល​ពី​ថ្ងៃទី 09 តុលា​។ BYD Seal មាន​បី​កំណែ​នៅ​សិង្ហបុរី ដែល​មាន​តម្លៃ​ចាប់​ពី​ 174,910 ដុល្លារ​អាម៉េរិក​។

BYD Seal ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ជា​លើក​ដំបូង​នៅ​ប្រទេស​ចិន​កាល​ពី​ថ្ងៃទី 29 កក្កដា 2022។ នេះ​គឺជា​គូប្រជែង​សំខាន់​មួយ​របស់ Tesla Model 3។ រថយន្ត​អគ្គិសនី​ BYD Seal មាន​ 5 កំណែ​នៅ​ប្រទេស​ចិន​ និង​មាន​តម្លៃ​ចាប់​ពី 26,030 ដុល្លារ​អាម៉េរិក​។

ក្រៅ​ពី​សិង្ហបុរី កាល​ពី​ម្សិល​មិញ BYD ក៏​បានឱ្យ​ដឹង​ថា បាន​​បង្ហាញ Seal EV នៅ​ប្រទេស​ស៊ីលី​តាម​រយៈ​ក្រុម​ហ៊ុន​ក្នុង​ស្រុក Astara កាល​ពី​ថ្ងៃទី 06 តុលា​ ប៉ុន្តែ​មិន​បាន​និយាយ​ដល់​រឿង​តម្លៃ​។

BYD លក់រថយន្ត​អគ្គិសនី​បាន​ 287,454 គ្រឿង​នៅ​ក្នុង​ខែ​កញ្ញា 2023 ក្នុងនោះ BYD Seal រួម​ចំណែក​បាន​ 14,427 គ្រឿង​ កើន​ 93.05% បើ​ធៀប​នឹង​ដំណាក់​កាល​ដូច​គ្នា​ក្នុង​ឆ្នាំ​ 2022 និង​កើន 153.11% បើធៀប​នឹង​ខែ​សីហា 2023៕

Advertisement