រថយន្តអគ្គិសនី​ជាង​ពីរ​លាន​គ្រឿង​របស់​ BYD ត្រូវ​បាន​លក់​ចេញ​ក្នុង​ឆ្នាំ​នេះ

ក្នុង 9 ខែ​ដំបូង​នៃ​ឆ្នាំ​នេះ ក្រុម​ហ៊ុន​ចិន​ BYD បាន​លក់​រថយន្ត​អគ្គិសនី​ចំនួន 2,079,638 គ្រឿង​ ក្នុង​នោះ រថយន្ត EV និង​ PHEV សុទ្ធ​តែ​លើស​ពី​មួយ​លាន​គ្រឿង​។

បរិមាណ​រថយន្ត​អគ្គិសនី​ដែល​បាន​លក់​ចេញ​របស់​ BYD បាន​បង្កើត​​កំណត់​ត្រា​កាល​ពី​ខែ​កញ្ញា នាំ​ឱ្យ​តួលេខ​រថយន្ត​សរុប​ដែល​ត្រូវ​បាន​លក់​ចេញ​គិត​មក​ដល់​បច្ចុប្បន្ន​កើន​ឡើង​ដល់​ជាង​ពីរ​លាន​គ្រឿង​ ជិត​សម្រេច​គោល​ដៅ​បី​លាន​គ្រឿង​ដែល​ក្រុម​ហ៊ុន​នេះ​បាន​កំណត់​។

BYD ក៏​រក​បាន​ចំណូល​ច្រើន​មិន​ធ្លាប់​មាន​នៅ​ក្នុង​ទីផ្សារ​បរទេស​ ក្នុង​ខែ​កញ្ញា​ 2023​ បន្ទាប់​ពី​ក្រុម​ហ៊ុន​នេះ​បាន​ចាប់​ផ្ដើម​ជំរុញ​ការ​អនុវត្ត​យុទ្ធសាស្ត្រអន្តរភាវូបនីយកម្ម​​ផលិត​ផល​របស់​ខ្លួន​។

យោង​តាម​នាយកដ្ឋាន​គ្រប់​គ្រង​ផ្សារ​មូលបត្រ​ហុងកុង​ BYD លក់​រថយន្ត​អគ្គិសនី​បាន​ 287,454​ គ្រឿង​ក្នុង​ខែ​កញ្ញា​ 2023 កើន​ 42.83% ធៀប​នឹង​ខែ​កញ្ញា 2022 និង​កើន​ 4.76% ធៀប​នឹង​ខែ​សីហា​ 2023​។

BYD បាន​ឈប់​ផលិត​ និង​លក់​រថយន្ត​ប្រើ​ម៉ាស៊ីន​ចំហេះ​ក្នុង​​ចាប់​ពី​ខែ​មីនា​ 2022 ដើម្បី​ផ្ដោត​ទៅ​លើ​ការ​ផលិត​រថយន្តអគ្គិសនី​ប្រភេទ PHEV និង EV។

ក្នុង​ខែ​កញ្ញា 2023 ក្រុម​ហ៊ុន​ចិន​ BYD លក់​រថយន្ត​អគ្គិសនី​បាន​ 28,039 គ្រឿង​នៅ​ក្នុង​ទីផ្សារ​បរទេស​ កើន 12.05% បើ​ធៀប​​ 25,023 គ្រឿង​ក្នុង​ខែ​សីហា 2023​។​

ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ពី​ខែមករា ដល់​កញ្ញា 2023 BYD លក់​រថយន្ត​អគ្គិសនីបាន​ 2,079,639 គ្រឿង​ កើន 76.23% បើ​ធៀប​នឹង​ដំណាក់​កាល​ដូច​គ្នា​ក្នុង​ឆ្នាំ 2022​ ក្នុង​នោះ ទីផ្សារ​បរទេស​រួម​ចំណែក​ 145,520 គ្រឿង​ កើន​ជិត 18 ដង​ បើ​ធៀប​នឹង​ 9 ខែ​ដំបូង​នៃ​ឆ្នាំកន្លង។

Advertisement