ការ​នាំ​ចេញ​នៃ​វិស័យ​វាយនភ័ណ្ឌ​វៀតណាម​ក្នុង​ 8 ខែ​ដើម​ឆ្នាំ​ សម្រេច​បាន​ជាង 26 ពាន់​លាន​ដុល្លារ​

(វៀតណាម) – ក្នុង​ 8​ ខែ​ដើម​ឆ្នាំ​ 2023 ការ​នាំ​ចេញ​ផលិត​ផល​ក្នុង​​វិស័យ​វាយនភ័ណ្ឌ​សម្រេច​បាន​ 26.1 ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក ថយ​ចុះ​ 16% បើ​ធៀប​នឹង​ដំណាក់​​កាល​ដូច​គ្នា​ក្នុង​ឆ្នាំ 2022​ និង​សម្រេចបាន​ 65% នៃ​​ផែនការ​នាំ​ចេញ​ តម្លៃ​ 40 ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ក្នុង​ឆ្នាំ 2023​។

ទិន្នន័យ​របស់​សមាគម​វាយនភ័ណ្ឌ​វៀតណាម​បង្ហាញ​ថា ក្នុង​ខែសីហា 2023 ការ​នាំ​ចេញ​ក្នុង​វិស័យ​វាយនភ័ណ្ឌ​សម្រេច​បាន​ជិត​ 3.6 ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក​ ថយ​ចុះ 6% បើធៀប​នឹង​ខែ​កក្កដា 2023 និង​ថយ​ចុះ​ 21.៥% បើ​ធៀប​នឹង​ខែ​សីហា 2022​។

ក្នុង​ 8​ ខែ​ដើម​ឆ្នាំ​ 2023 ការ​នៃ​ចេញ​របស់​វិស័យ​វាយនភ័ណ្ឌ​សម្រេច​បាន​ 26.1 ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក ថយ​ចុះ​ 16% បើ​ធៀប​នឹង​ដំណាក់​​កាល​ដូច​គ្នា​ក្នុង​ឆ្នាំ 2022។ យោង​ទៅ​តាម​លទ្ធផល​នេះ វិស័យវាយនភ័ណ្ឌ​​វៀតណាម​សម្រេចបាន​ 65% នៃ​​ផែនការ​នាំ​ចេញតម្លៃ​​ 40 ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ដែល​បាន​កំណត់​ជាគោល​ដៅ​សម្រាប់​​ឆ្នាំ 2023​។

ស្ថិតិបង្ហាញ​ថា រាល់​មុខ​ទំនិញ​ក្នុង​វិស័យ​វាយនភ័ណ្ឌ​សុទ្ធ​តែ​មាន​ការ​ថយ​ចុះ​បើ​ធៀប​នឹង​ដំណាក់​កាល​ដូច​គ្នា​ក្នុង​ឆ្នាំ 2022​ ក្នុង​នោះ​ ការ​នាំចេញ​សម្លៀក​បំពាក់​សម្រេច​បាន​ 20.5 ពាន់​លាន​ដុល្លារ ថយ​ចុះ​ 16%​ និង​មាន​ចំណែក​ 78.5% ក្នុង​ចំណោម​ផលិត​ផលវាយនភ័ណ្ឌ​ដែល​ត្រូវ​បាន​​នាំ​ចេញ​​ក្នុង​ 8 ខែ​ដើម​ឆ្នាំ​ 2023 នេះ។

វៀតណាម​រំពឹង​ថា ការ​នាំ​ចេញ​នៃវិស័យ​វាយនភ័ណ្ឌ​របស់​ប្រទេសនេះ​​ទៅ​កាន់​ទីផ្សារ​សហរដ្ឋ​អាម៉េរិក ​ក្នុង​ 6 ខែ​ចុង​ឆ្នាំ​ 2023 ​នឹង​កើន​ 10% បើ​ធៀប​នឹង​ 6 ខែ​ដើម​ឆ្នាំ​។ ចំណែក​​ឯ​​​ទីផ្សារ​ជប៉ុន​វិញ ក៏​ត្រូវ​បានវៀតណាម​​រំពឹង​ថា នឹង​កើន​ឡើង​បន្ត​ពី​ 6 ខែ​ដើម​ឆ្នាំ 2023​​៕

Advertisement