សុខភាព

កម្ពុជា រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីនូវ​ជំងឺ​កូវីដ-19 ចំនួន 26 នាក់​ទៀត ក្នុង​អំឡុង 24 ម៉ោង​កន្លង

0
កម្ពុជា​ រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីនូវ​ជំងឺ​កូវីដ-19 ចំនួន...

របប​អាហារ​ពិសេស​ដែល​អាច​ជួយ​ដាស់​ «ហ្សែ​នចម្រើន​​អាយុ​»

0
(សហរដ្ឋ​អាម៉េរិក)- ការសិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​បង្ហាញថា របប​អាហារ​ដែល​សម្បូរ​ធញ្ញជាតិ...

កម្ពុជា រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីនូវ​ជំងឺ​កូវីដ-19 ជាង 20 នាក់​ទៀត ក្នុង​អំឡុង 24 ម៉ោង​កន្លង

0
កម្ពុជា​ រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីនូវ​ជំងឺ​កូវីដ-19 ចំនួន...

កម្ពុជា រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីនូវ​ជំងឺ​កូវីដ-19 ច្រើន​ជាង​ម្សិលមិញ 6 នាក់

0
កម្ពុជា​ រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីនូវ​ជំងឺ​កូវីដ-19 ចំនួន...

មន្ទីរ​សម្រាក​ព្យាបាល «​ដើម​អង្ក្រង» ត្រូវ​បាន​បិទ និង​ដក​ហូត​លិខិត​អនុញ្ញាត​

0
ក្រសួង​សុខាភិបាល​ សម្រេច​បិទ និង​ដកហូត​លិខិត​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​បើក​មន្ទីរ​សម្រាក​ព្យាបាល​ឯកជន​ឈ្មោះ...

ឱសថ​អភិវឌ្ឍ​ពី​ «លាមក​មនុស្ស» ទទួលបាន​ការអនុម័ត​ឱ្យប្រើ​ប្រាស់​ពី សហរដ្ឋ​អាម៉េរិក

0
FDA បានអនុម័ត​ចំពោះ​វិធី​ព្យាបាល​ដែល​ដាក់បញ្ចូល​បាក់តេរី​យក​ពី​លាមក​មនុស្ស ដើម្បី​ព្យាបាល​ជំងឺ​ពោះវៀន...

ចំនួន​ករណី​ឆ្លង​ថ្មី​​នូវ​ជំងឺ​កូវីដ-19 នៅ​ កម្ពុជា ​មានជិត 20 នាក់​​​ក្នុង 24 ម៉ោង​​កន្លង

0
កម្ពុជា​រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីនូវ​ជំងឺ​កូវីដ-19 ចំនួន 19...

ករណី​ឆ្លង​ថ្មី​ជំងឺ​កូវីដ-19 នៅ​ កម្ពុជា ​មានជាង 15 នាក់​​​ក្នុង 24 ម៉ោង​​កន្លង

0
កម្ពុជា​រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីនូវ​ជំងឺ​កូវីដ-19 ចំនួន 15...

ករណី​ឆ្លង​ថ្មី​ជំងឺ​កូវីដ-19 នៅ​ កម្ពុជា ​មានជាង 10 នាក់​​​ក្នុង 24 ម៉ោង​កន្លង

0
កម្ពុជា បាន​រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីនូវ​ជំងឺ​កូវីដ-19 ចំនួន...

ករណី​ឆ្លង​​កូវីដ-19 នៅ​ កម្ពុជា មាន​ការ​កើន​ឡើង​បន្តិច​ក្នុង​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ​នេះ

0
ក្រសួង​សុខាភិបាល​កម្ពុជា បាន​រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19 ករណី​ថ្មី...